Sammenhengen mellom lys, farger og alderdom

Blindeforbundet har med støtte fra Husbanken gitt ut heftet ”LYS = å se eller ikke se”. Det gir informasjon om sammenhengen mellom lys, farger og alder.

Det er dr. ing Jonny Nersveen, kjent blant annet fra foredrag og publikasjoner om lys og syn i forbindelse med universell utforming, som har utformet innholdet. Heftet finnes på www.blindeforbundet.no . Den er del av et prosjekt i forbindelse med bygging av boliger for synshemmede ved Hønen gård i Buskerud. Prosjektet skal bedre kunnskapen om boligmessig utforming for synshemmede, eldre og andre.

Opprettet: 06.09.2007 - Sist oppdatert: 24.09.2007