Bergen: Bærekraftig frokost - Reis smart og miljøvennlig til og fra jobb

Start: 09. mai 2018 08:00
Slutt: 09. mai 2018 10:00
Sted: Sted: Bergen - Kantinen i Bergen Rådhus. NB! På grunn av krav til sikkerhet , er det bare påmeldte deltakere som slipper inn i kantinen. Dørene stenges klokken 08.20. NB! Foredraget er på engelsk.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 08. mai 2018 16:00

Hvordan kan vi bidra til å oppnå miljømålene for byen?

 • Hvordan kan ansatte motiveres til å velge miljøvennlig transport til og fra jobb?
 • Kan vi kombinere ulike transporttilbud for å få ansatte til å la bilen stå?
 • Hvordan kan virksomheter samarbeide om løsninger for bildeling og samkjøring?
 •  Inspirerende eksempler og erfaringer fra Storbritannia, Belgia og Bergen.

Berekraftig frokost 9 mai 2018

Program 

 • 08.00  Frokost
 • 08.15  West Yorkshire’s approach to business travel planning, 
  Julie Cunningham og Melissa Liburd, West Yorkshire Combined Authority, UK
 • 08:35 Start your day with a pick me up – car pooling in the South East of Scotland,
  Lisa Freeman, SEStran, UK
 • 09.00  Pause
 • 09.15  Shared mobility for business parks,
  Aurelie Van Obbergen, Leiedal, Belgia
 • 09.35  Green mobility with 20 000 employees?
  Marina Magerøy, Bymiljøetaten Bergen kommune
 • 09.50  Spørsmål og kommentarer fra publikum
 • 10.00  Slutt

Bergen fossilfri innen 2030
Gjennom Grønn Strategi er det satt mål om at Bergen skal være en fossilfri by innen 2030. Innenfor transportområdet innebærer dette at personbiltrafikken må reduseres med minst 20 % innen 2030, og at all vekst i persontransport skal tas med gange, sykkel, kollektivtransport og ledige seter i bilene. Mobilitetsarbeid gjennom påvirkning av befolkning og næringsliv som fører til positive endringer av reisevaner er viktig for å oppnå byens miljømål.

I og rundt byene er det alle de som sitter alene i en bil og kjører hele veien til jobb i rushtiden som er hovedutfordringen.Biler med kun en person har høyest utslipp pr personkilometer, tar opp unødvendig mye plass på veier (skaper kø) og krever parkering. Tellinger gjort av Vegdirektoratet viser at seks av sju biler som kjører inn og ut av norske byer i rushtiden ikke har passasjerer. Samtidig viser målinger gjort av Statens Vegvesen at det er lite som skal til for å skape flyt i trafikken. Hvis 10 prosent flere bilister samkjørte hver dag, eventuelt om alle samkjørte to ganger i måneden, ville trafikken flyte uten kø. I tillegg til å motivere ansatte til å sykle, gå og benytte kollektiv på arbeidsreisen er samkjøring en god måte å utnytte reservekapasiteten ledige seter i privatbilen utgjør.

Kartlegging av tjenestemobilitet og reisevaner i Bergen kommune
Bergen kommune er i gang med en større kartlegging av sin egen tjenestemobilitet, samt en reisevaneundersøkelse blant sine 20 000 ansatte. Undersøkelsene skal være utgangspunkt for tiltak som skal redusere bruk av bil i tjeneste, men også bidra til at ansatte velger mer miljøvennlige transportmidler på reisen til/fra jobb. Erfaringer fra Bergen kommune vil kunne gi nyttig kunnskap og erfaringer til andre virksomheter i Bergensområdet som ønsker å tilrettelegge for smarte og miljøvennlige arbeidsreiser. 

Foredrag 

West Yorkshire Travel Plan Network av Mellissa Liburd og Julie Cunningham
Carpooling in South East Scotland av Lisa Freeman
Shared mobility for business Parks av Aureli Van Obbergen
Green mobility With 20000 emplyees av Marina Magerøy

Interreg-prosjektet Share-North
Bergen kommune deltar i Interreg-prosjektet Share North som omhandler delemobilitet. Byer, regioner, forskere og offentlige og private transportvirksomheter rundt Nordsjøen deler erfaringer om tilrettelegging for bildeling, samkjøring og bysykkelordning. I forbindelse med partnermøte i Bergen 6.-9.mai vil deltagere fra Belgia og Storbritannia delta på Bærekraftig Frokostmøte for å dele hvordan de har tilrettelagt for delemobilitet i sine respektive lokalområder.