Verktøy

Universell utforming i plansaksbehandling
Utdrag av en temapakke fra Norsk Kommunalteknisk Forening som inneholder blant annet rutiner og sjekklister for å kunne ivareta universell utforming ved utarbeidelse av planer i henhold til Plan- og bygningsloven.
Prosjekteringsredskap ved flerleilighetsbygg
Prosjekteringsverktøyet er utarbeidet som en del av hovedprosjektet ”Trondheim - en funksjonsvennlig by”, og gir veiledning i hvordan man kan oppnå universell utforming ved flerleilighetsbygg (2007).
Prosjekteringsredskap ved publikumsbygg
Trondheim kommune utarbeidet i 2005 ”Veileder publikumsbygg” til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging med hensyn til universell utforming.
Prosjekteringsredskap ved publikumsbygg
Stord kommune laget i 2009 ”Rettleiar for publikumsbygg”, ein systematisering av kva teknisk forskrift () og vegleiing til teknisk forskrift seiar om krav til tilgjenge. Stord kommune sine anbefalingar kjem i tillegg til forskriftskrav..
Tilgjengelighet i uteområder
Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder med GIS som verktøy. Utviklet av Statens kartverk i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik.
Vektøykasse til bruk for offentlige innkjøpere
Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen, Time og Klepp har laget en veileder for å ivareta kravet til universell utforming ved offentlige anskaffelser.
Portal for geografisk informasjon
Statens kartverks tilgjengelighetsportal om universell utforming. Portalen skal inneholde informasjon om status knyttet til tilgjengelighet i bygninger og uteområder.
Tilgjengelighet i Rogaland
Nettstedet gir informasjon om den fysiske utformingen av områder og bygninger i forhold til tilgjengelighet.