Kompetansetilskuddsrapporter 2012

Rapporter fra prosjekter som er tildelt kompetansetilskudd innen universell utforming i 2012.