Per Ravn

Danske Per Ravn, arkitekt MAA er partner og prosjektleder i Cubo Arkitekter A/S. Han er kjent som arkitekten bak «verdens mest tilgjengelige kontorbygg» - Handicaporganisationernes Hus utenfor København, samt flere boligprosjekter.

Per Ravn, Cubo Arkitekter
Per Ravn, Cubo Arkitekter

Han mener likeverdig tilgang til arkitekturen ikke bare kommer mennesket til gode, men også samfunnet.

Per Ravn ser ikke på universell utforming som et begrep eller et fast sett av regler, men som en holdning og tilgang til arkitektur hvor likeverdighet og inklusjon er styrende parameter.

I flere av hans prosjekter har det lykkes å skape arkitektur som gir funksjonshemmede lik mulighet til å være inkluderte og aktive deltagere – ikke bare i det sosiale liv men også i arbeidslivet. På konferansen Universell utforming - neste generasjon som avholdes i Bergen 11. mars skal Per Ravn snakke om inkludering og likeverdighet i arkitekturen. 

Les mer om konferansen, se programmet og meld deg på ved å trykke på bildet under

Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen