Per Christian Brynildsen

Per Christian Brynildsen er arkitekt og partner i det Oslobaserte arkitektkontoret Ratio. Han har mange års erfaring  fra prosjektering av bl.a. sykehus, kulturbygg og undervisningsbygg og er arkitekten bak Stavanger Konserthus, et bygg som er hyllet for sin gode akustikk.

Per Christian Brynildsen, arkitekt og partner i det Oslobaserte arkitektkontoret Ratio.

- Personer med skjerpet hørsel kan bruke akustiske forhold til orientering, men alle påvirkes i større og mindre grad av lydens egenskaper, uttaler Brynildsen, og framhever at akustikk skaper rom med egenskaper av vidt forskjellig karakter som kan oppleves bevisst eller ubevisst.

Brynildsen mener gode omgivelser gir varierte akustiske opplevelser på samme måte som visuelle forhold, med veksling mellom ekko og demping, sterk og svak lyd, rettet og omsluttende gjenklang.

For tiden er Per Christian oppdragsansvarlig arkitekt for rehabilitering av Grieghallen i Bergen.

På konferansen Universell utforming – neste generasjon som avholdes i Bergen 11. mars skal Brynildsen holde innlegg om akustiske rom – orientering og opplevelse. 

Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen