Organisasjoner og fagmiljø

Her finner du en oversikt over noen viktige brukerorganisasjoner og fagmiljø for universell utforming.