Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om oppgradering av boliger og bygg

Start: 06. september 2016 09:00
Slutt: 07. september 2016 15:00
Sted: USF Verftet og Scandic Hotell Ørnen i Bergen
Pris: Se «praktisk informasjon» under for mer informasjon.
Påmeldingsfrist: 05. september 2016 14:30

Husbanken, i samarbeid med Deltasenteret, inviterer til en konferanse som vil belyse universell utforming som bærende kvalitet i rehabilitering og mulighetene som ligger i oppgradering av den eksisterende boligmassen. De fleste boligene er allerede bygget og en stor andel av disse har betydelige utfordringer når det gjelder å løfte boligkvaliteten opp til dagens standard.

Konferansen vil gi gode eksempler på norske og internasjonale prosjekter der eksisterende boliger og bygg har blitt oppgradert til tilgjengelige boliger med gode kvaliteter. Du får også et innblikk i hvordan man kan oppgradere bygg og boliger til et nytt formål, og hvordan vi kan løfte bygg- og bokvalitet opp mot dagens standard.

Sett av dagene og meld deg på nå!

Detaljert program

Detaljert program (pdf)

Praktisk informasjon

Priser

Begge dager: kr. 2000
Dagpakke dag 1: kr. 1500
Dagpakke dag 2: kr. 800

For studenter er prisen for begge dager kr. 650, for dag 1 kr. 400,- og for dag 2 kr. 300,-

Dag 1 inkluderer lunsj og middag på kvelden og dag 2 inkluderer lunsj og befaring.

Overnatting

Deltagere som trenger overnatting, bestiller dette selv. Husbanken har holdt av 70 rom fram mot ca. 2 uker før ankomst. For å få rabattkoden til Husbanken, send epost til Scandic Ørnen (ornen@scandichotels.com, kr 1590,- per rom per døgn) eller Scandic Byparken (byparken@scandichotels.com, kr 1490,- per rom per døgn), ankomstdato 05.09.16 eller 06.09.16, og bruk BHUS050916 (gjelder for dette arrangementet). Bookingkode kan ikke brukes i bestillingskjema på nettet. Rommene kan bookes fra og med 16. juni, fristen er 23. august.

Foredragsholdere

 Finn Tokvam - konfransier

Finn Tokvam
Finn Tokvam jobbar frilans som humorist, kåsør, program- og møteleiar, journalist, forfattar, tekstforfattar og artist. Finn jobbar i spennet frå journalistikk til rein underhaldning - gjerne samtidig. Finn har 20 års røynsle som journalist i NRK i program som P.I.L.S. på NRK og Radio Røynda på radio og tv. Han er spaltist i Bergens Tidende, og vokalist i populærorkesteret Finn-Erix. 
 

 Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm
Erling Dokk Holm er 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen. Han er aktiv i samfunnsdebatten, både gjennom sin spalte i Dagbladet Magasinet, og som kommentator på byutvikling og arkitektur i Dagens Næringsliv. Erling Dokk Holm arbeider akademisk med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. 
 

 Jasmien Herssens

Jasmien Herssens
Arkitekt og professor ved Universitetet i Hasselt i Belgia. Underviser i designmetodikk og masterseminaret “Designing for more” og veileder masterstudenter i universell utforming. Har arbeidet sammen med mennesker med funksjonshemminger for å finne best mulig løsninger for alle. Vunnet flere priser for sitt akademiske arbeid, blant annet Cera Senior Award i 2012.
 

 Ingar Brattbakk

Ingar Brattbakk
Erfaring fra NTNU, SINTEF Byggforsk, NIBR og UiO. Nå ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Nylig var han prosjektleder for «Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo», og har studert byfornyelse og gentrifisering i Oslo, Bergen og Trondheim.
 

 Merete Lind Mikkelsen

Merete Lind Mikkelsen
Utdannet arkitekt på arkitektskolen i Aarhus i 1995, og har i dag sitt eget arkitektkontor i København. Har samtidig undervist i Danmark og i hele Skandinavia Arbeider fortrinnsvis med oppgaver i ytterkantene av Danmark, og har som utgangspunkt å skape sanselige steder, som varer langt inn i fremtiden.
 

 Ola Broms Wessel

Ola Broms Wessel
Arbeider med arkitektur, byutvikling og utstillingsformgiving hos det svenske arkitektkontoret Spridd Architekter. Har erfaring fra et bredt spekter; villaer, flerbolighus, kulturbygg, kontor, helsearkitektur, industribygg og utstillinger. Særlig engasjert i oppgradering og forandring av eksisterende bygg og bomiljø, samt i problemstillinger rundt boliger og modeller for oppgradering av disse.
 

 Torstein Skauge

Torstein Skauge
Utdannet sivilarkitekt fra Birmingham School of Architecture 1978. Nettverksleder for Plan og Arkitektur i Rambøll Norge. Ansvarlig for flere bolig- og byutviklingsprosjekter langs Bergens sjøfront, i tillegg til planlegging og erfaringer fra nye bolig- og byområder med vekt på offentlig tilgjengelighet.           

 Berit Vordal

Berit Vordal
Arbeider hos Norske konsertarrangører, og har bred kompetanse innen ledelse og organisasjonsutvikling fra mange kulturaktører og frivillige organisasjoner. Vordal er prosjektleder i prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge», som gjennomføres i samarbeid med Norske Festivaler. Prosjektet skal inspirere kulturarrangører til å bedre tilgjengeligheten på sine arrangement slik at flere med nedsatt funksjonsevne kan delta og delta som frivillige. 
 

 Ivar Chelsom Vogt

Ivar Chelsom Vogt
Er kulturhussjef på USF Verftet. Kultur- og scenehuset USF på verftet er landets største samlokalisering for kultur og kreative næringer, med om lag 200 i virksomheten. USF er også kjent som festivallokale, og er vertskap til blant annet Nattjazz, Emergenza og Bergen internasjonale filmfestival (BIFF). Vogt skal snakke om hvordan Verftet arbeider med tilgjengelighet på sine arrangement.
 

 Torbjørn Sørensen

Torbjørn Sørensen
Arbeider som prosjektleder i Larvik Boligbyggelag, og har over 40 års erfaring i byggebransjen etter at han var ferdig utdannet tømrer i 1978. Har jobbet som prosjektleder i LABO i 16 år og har mange prosjekt som går på rehabilitering av eksisterende boligmasse. De siste årene har Sørensen vært prosjektleder for flere heisprosjekt, og skal fortelle om arbeidet med heis fra ide til ferdig heis.

 Harald Goksøyr

Harald Goksøyr 
Harald er styreleder i Sandsli borettslag rett utenfor Bergen. Borettslaget slet med fukt- og lekkasjeproblemer, dårlig inneklima og kuldetrekk og hadde ikke heis. Fra 2013-2015 gjennomførte borettslaget derfor en omfattende oppgradering med etterinstallering av heis og energieffektivisering for totalt 120 millioner, noe som gav godt inneklima og god tilgjengelighet til alle leilighetene.

 

 Jostein Hauge

Jostein Hauge
Er ingeniør og har vært teknisk sjef i Bate boligbyggelag (tidligere Stavanger og Sandnes boligbyggelag) i 12 år. Boligbyggelaget forvalter boliger for over 50 000 medlemmer og har lenge arbeidet med oppgradering av den eksisterende boligmassen og har erfaringer fra mange rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekt i Stavanger-regionen.

 

 Ewa Samuelsson Ewa Samuelsson
Leder arbeidet med den svenske offentlige utredningen (SOU 2015:85), «Bostäder att bo kvar i». Utredningen ble overlevert til den svenske regjeringen i oktober 2015. Har også vært assisterende sosialborgerråd i Stockholm med ansvar for tilgjengelighet og tilgjengelighetsspørsmål. Har vært eldreborgerråd og leder av eldrerådet. Er politiker for Kristdemokraterna i Sverige, og har flere styreverv, bl.a. styreleder for Svenskt Demenscentrum.

 Karin Hagen

Karin Hagen
Er sivilarkitekt MNAL og jobber i RATIO Arkitekter. Hagen har jobbet med SEOPP-prosjektet, som handler om oppgradering av typehus fra 1960-90. Primært er det fokus på systematisk energioppgradering ved rehabilitering. -Som arkitekter har vi i tillegg vært opptatt av at huseierne etter en viktig investering i boligen skal sitte igjen med mer enn tykkere yttervegger. SEOPP handler om å få inn nye bokvaliteter som åpnere løsninger og tilgjengelighet, mer dagslys, bedre komfort og inneklima, fleksibel bruk over tid, -temaer som generelt støtter opp om en bedre universell utforming. 

 Landskapsarkitekt og byplanlegger Laurie Vestøl – Urban Space Lab Laurie Vestøl
Landskapsarkitekt og byplanlegger Laurie Vestøl – Urban Space Lab. Laurie Smith Vestøl har jobbet ti år i Skien kommune med ansvar for by-utviklingsprosjekter på bakkeplan. Hun setter fokus på ny urban utvikling og kvartalsstruktur gjennom å åpne opp og utvikle gårdsrommene og sammenhengen mellom disse. Dyrking i byrom har blitt brukt for å tilføre nye kvaliteter i sentrumsområder. Hun driver også sitt eget konsulentselskap og jobber med byromsprosjekter.