Onny Eikhaug

Onny Eikhaug er programansvarlig i Norsk design og arkitektursenter med ansvar for senterets satsing og aktiviteter innen inkluderende design og universell utforming.

Onny Eikhaug
Onny Eikhaug

Hun leder Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle som skal fremme verdien av en brukerfokusert, inkluderende designmetodikk som en effektiv strategi og verktøy for innovasjon.

Sentralt i programmet er kunnskapsspredning, kompetanseutvikling og synliggjøring, med et spesielt fokus på prosjekter med private og offentlige virksomheter,  samarbeid med myndigheter, forskning og utdanning. Aktivitetene omfatter seminarer, workshops og internasjonale konferanser, utvikling av metoder og verktøy samt bygging av varige nasjonale og internasjonale nettverk på området. 

Hun skriver, publiserer og foreleser både i Norge og internasjonalt og arbeider tett sammen med næringslivet, designere, utdanningsinstitusjoner, forskning og offentlige myndigheter. Eikhaug er utdannet siviløkonom fra NHH og har bred erfaring innenfor internasjonal markedsføring, salg, innovasjon, produktutvikling og designledelse.

Onny er en av innlederne ved den nasjonale konferansen om universell utforming som avholdes i Bergen 11. mars. Klikk på banneret under for å lese mer om konferansen og programmet

Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen