Omfavner mangfoldet i London

Helen Hamlyn-senteret omfavner mangfoldet. Med dette som motto rekrutterer de stadig flere studenter til arbeidet med inkluderende design. I slutten av august besøkte Husbanken, Deltasenteret og den svenske Myndigheten för delaktighet Helen Hamlyn-senteret i London.

deltakere fra Husbanken, Deltasenteret og den svenske Myndigheten för delaktighet besøkte Helen Hamlyn-senteret i London
F.v. Solveig Paule, Husbanken, Jonas Andersson, Myndigheten för delaktighet, Gail Ramster, Helen Hamlyn Centre, Kay Sandford-Beal, Helen Hamlyn Centre, Tina Therese Larsen, Husbanken, Sigbjørn Spurkeland, Husbanken, Torunn Berg, Deltasenteret, Torben Tøsse Blindheim, Husbanken, Mabel Johansen, Husbanken, Inger Vold Zapffe, Husbanken. Foto: Husbanken.

Helen Hamlyn-senteret ble grunnlagt for 25 år siden med støtte fra Helen Hamlyns fond. Helen Hamlyn selv er en av Storbritannias mest kjente filantroper. Hun er selv utdannet designer fra Royal College of Art, og begynte særlig å interessere seg for universell utforming da hennes mor ble eldre og trengte flere hjelpemidler. Helen Hamlyn var også aktiv i arbeidet med å øke tilgjengeligheten til Royal Opera House i London. Helen Hamlyn-senteret for universell utforming ved Royal College of Art ble grunnlagt i 1999 med mål om å gjennomføre designprosjekter som særlig gir eldre og funksjonshemmede et bedre liv.

- Og det er ingen tvil om at interessen for dette øker for hvert år, sier Kay Sandford-Beal, direktør for senteret.

- Vi har lagt stor vekt på tverrfaglig samarbeid, ikke minst med de andre delene av Royal College of Art. Ansatte hos oss holder forelesninger på de andre delene av skolen, og hvert år har vi tverrfaglige uker der studentene fra ulike retninger arbeider sammen om en felles problemstilling.

Virksomheten ved senteret er tredelt. 20 prosent av inntektene kommer fra Helen Hamlyns fond, resten må finansieres gjennom oppdrag og ulike prosjekter. Den kommersielle siden er rettet mot oppdrag for aktører som Samsung, Panasonic og Johnson & Johnson. På den mer samfunnsmessige siden er arbeidet rettet mot kommuner og lokalsamfunn og mindre prosjekter der, som urbane hager med beboerne i området. Den tredje siden er rettet mot større, offentlige oppdrag, som å gjøre Londons kjente, svarte drosjer mer tilgjengelige for alle. Her arbeider senteret tett med drosjesjåførene selv, en yrkesgruppe som er svært engasjert i å skape en bedre hverdag for sine passasjerer.

- Vi opplever en stadig stigende interesse for virksomheten vår i alle lag, understreker Kay Sandford-Beal. Senteret har klart å etablere konkurranser for studenter som utvikler den beste løsningen for bedre tilgjengelighet innen ulike områder, og på noen få år har antall nominasjoner mer en doblet seg fra 20 til 45.

- Vi opplever at senterets åpne og tverrfaglige profil gir faget økt status. Ikke minst er vi stolt av at vi har klart å rekruttere så mange unge. De reiser rundt og snakker om universell utforming så snart de får mulighet til det, og på denne måten får vi innlemmet stadig nye studenter i vår måte å tenke på rundt design og tilgjengelighet for alle, understreker Kay Sandford-Beal.