www.dinfeil.no

Nettsida www.dinfeil.no gir deg gode råd og anbefalingar ved kjøp av nybygd bustad eller eksisterande bustad, og om oppussing. Nettsida er ein del av samarbeidet mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat, BE.

www.dinfeil.no er oppretta for gjere folk flest meir bevisste på upraktiske løysingar i bustadene våre som kan skapa unødvendige hindringar i kvardagen. Ved å vere meir bevisst på, og etterspørje kvalitetar som gjer bustaden funksjonell for alle menneskje i alle aldra, vil gode og praktiske bukvalitetar verte meir vanleg.

 

Informasjon om Husbankens låneordningar.
Informasjon om byggjereglar og vegleiing, sjå www.be.no