NBBJ-eksempelhefte om etterinstallering av heis

Med etterinstallering av heis øker både tilgjengelighet og pris på boliger. Et eksempelhefte fra NBBL viser hvordan det kan gjøres.

Siden begynnelsen av 1990-tallet er det i Norge etterinstallert 200 nye heiser i lavblokker i borettslag. Mer enn 3000 boliger har fått en tilgjengelighet som har gitt beboerne enklere hverdager. Mer tilgjengelige boliger gir en samfunnsøkonomisk gevinst, fordi eierne kan bli boende i sin egen bolig i perioder med nedsatt funksjonsevne.  Samfunnet kan spare store utgifter, fordi hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester er betydelig billigere enn institusjonsbaserte tjenester.

Privatøkonomisk gevinst
Det er imidlertid ikke bare samfunnet som tjener på at borettslag og sameier etterinstallerer heis i eksisterende bebyggelse. Mye tyder også på at det er økonomisk lønnsomt for den enkelte boligeier.


– En analyse av boligpriser for ellers sammenlignbare boliger med og uten heis i Majorstuen-området i Oslo viser at prisnivået ligger høyere for boliger i gårder med heis. Den enkelte boligeier i borettslag som etterinstallerer heis kan altså oppnå en privatøkonomisk gevinst ved boligsalg, sier avdelingsdirektør Terje Halvorsen i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Etterinstallering mulig i mange blokker
NBBL har lenge vært en pådriver for at flere borettslag skal installere heis. Erfaringen viser at det lar seg gjøre i mange forskjellige typer blokkbebyggelse. I sitt nye eksempelhefte viser NBBL flere mulige løsninger. Men det er ikke bare tekniske utfordringer som er årsaken til at ikke flere installerer heis:
– Installering i eksisterende blokker er forholdsvis kostbart. Prisen per ferdig installert heis er fra 1,3 til 2,2 millioner kroner, og få borettslag klarer seg med bare én heis. I tillegg kommer årlige driftskostnader på rundt 20 000 kroner per heis. Det er åpenbart at økonomien spiller en viktig rolle når borettslag skal vurdere etterinstallering, sier Halvorsen.

Trenger ildsjeler og teknisk kompetanse
Parallelt med eksempelheftet, som skal brukes til å motivere boligbyggelag og borettslag til å installere heis, har NBBL lagt fram en rapport om ulike modeller for etterinstallering av heis i eksisterende boligmasse. Her kommer det tydelig fram at det trengs innsats på flere områder for å nå målet om at flere skal installere heis.


– NBBL har lenge tatt til orde for at det offentlige må ta et større ansvar gjennom bedre økonomiske tilskuddsordninger. Men dette er ikke nok i seg selv. NBBL og boligbyggelagene må selv ta ansvaret for å utvikle kompetansen på dette området, og vi må stimulere ildsjeler, som kan drive fram prosjekter. Hamar er den kommunen der flest prosjekter er gjennomført de siste 20 årene. Her ble det installert mange heiser også etter at Husbankens relativt rause tilskuddsordninger på 90-tallet falt bort. Dette viser at kunnskap og erfaring også gir effekt, slår Halvorsen fast.

Fem millioner på budsjettet for 2010
I statsbudsjettet for 2010 har regjeringen øremerket fem millioner av Husbankens boligtilskuddsmidler til prosjektering av og investering i etterinstallering av heis.

Les mer om etterinstallering av heis  www.nbbl.no/heis

Opprettet: 26.10.2009 - Sist oppdatert: 27.10.2009