Skei i Jølster: Bolig tilpasset alle livssituasjoner

Start: 02. november 2017 10:00
Slutt: 02. november 2017 15:00
Sted: Thon Hotel Jølster, Skei
Pris: Gratis (reise og opphold betales av den enkelte deltaker)
Påmeldingsfrist: 25. oktober 2017 23:59

Fra 2020 og framover vet vi at det vil bli en merkbar økning av eldre mennesker i samfunnet. Det bygges ikke nye, tilrettelagte boliger i samme takt, derfor må vi tenke både estetikk og tilgjengelighet i dagens boligmasse.

Vi nordmenn bruker svimlende 70 milliarder kroner på å pusse opp hjemmene våre hvert år. Men tenker vi samtidig på tilgjengelighet/tilpasning for å kunne bli boende lenger hjemme? Får vi full effekt av de investeringene vi gjør?

NAV Hjelpemiddelsentral i Sogn og Fjordane og Husbanken vest inviterer til informasjon og inspirasjon rundt temaet. Vi har invitert erfarne foredragsholdere.

Målgruppe for arrangementet er tverrfaglige boligrådgivningsgrupper i kommunene, teknisk etat, boligkontor, boligbyggelag, arkitekter, entreprenører, byggmestre og andre som i sitt arbeid gir boligrådgivning.

Program

10:00 Velkommen og innledning v/ Anne-Cathrine Neslein, NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane

10:15 Husbanken – samordning av økonomiske virkemidler og føringer v/ Monica Ketelsen, Husbanken vest

10:30 Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning - presentasjon av casestudie v/ Marit Helgesen, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

11:30 Lunsj

12:30 Universell utforming: Tilgjengelig, funksjonell og estetisk bolig v/ Tina Therese Larsen, Husbanken vest

13:30 Pause

13:45 Husbankens lån og tilskuddsordninger til oppgradering av bolig v/ Britt-Nina Borge, Husbanken vest
17 trådte i kraft 1.7.2017 – Hva er de viktigste endringene? v/ Anne-Marie Løvik, Husbanken vest

14:20 Eksempler og erfaringer fra Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane

15:00 Oppsummering og avslutning



Meld deg på arrangementet her (bindende påmelding)