Lovverk

 Plan- og bygningslov, teknisk forskrift og veiledere for universell utforming.

Andre lover

Plan- og bygningsloven