Kurs, utdanning og opplæring

Her finner du oversikt over noen kursmuligheter innen universell utforming samt relevant litteratur. 

Kurs

Bolig-abc er et samarbeidsprogram mellom skoler, Boligprodusentenes Forening, Husbanken, forskningsinstitusjoner og prosjektet Teknologi i skolen. Det er ment som et hjelpemiddel for lærere og elever som vil bruke problemstillinger knyttet til bolig for å gjøre læringen mer virkelighetsnær og variert.

Masterstudiet universell utforming av IKT utgjør en engelskspråklig fordypning og spesialisering utover dagens bachelorstudier i ingeniørfag – data og elektronikk og informasjonsteknologi, informasjonsteknologi og anvendt datateknologi. I tillegg til masteroppgaven består studiet av obligatoriske fellesemner som universell utforming av interaktive systemer, brukermangfold, IKT-barrierer og tilrettelegging, interaksjonsformer og teknologi for tilgjengelighet, og akademisk forfatterskap og etikk.

Annen opplæring/litteratur

  • Byer, hus, parker og transport for alle (Sigmund Asmervik 2009)

Lærebok i universell utforming som handler om hvordan man kan skape løsninger som er funksjonelle, estetiske og likeverdige.