Bergen - Kunnskapsmøte: Barnas plass i byen

Start: 12. januar 2017 08:00
Slutt: 12. januar 2017 14:15
Sted: Bergen - Hotell Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 10. januar 2017 13:00

Hvordan planlegger vi gode byer og tettsteder som ivaretar barnas behov?

 

Foredrag

Program

 • 08.00 Kaffe og registrering

 • 08.30 Velkommen
  v/ Mabel Johansen, regiondirektør Husbanken vest

 • 08.45 Inkludering av barn i by
  v/ Hilde Danielsen, forsker ved Uni Research Rokkansenteret og Synnøve Bendixsen, post doktor ved Universitetet i Bergen. Spørsmål og kommentarer etter innlegget.

 • 09.45 Pause

 • 10.00 Hvordan kan barns medvirkning gjennom «Barnetråkk» bidra til økt kvalitet i nærmiljøet?
  v/ Karoline Birkeli-Gauss, prosjektleder Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA) og Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur DOGA

 • 10.45 Hvordan bruker Bergen kommune «Barnetråkk»?
  v/ Linda Nordgreen, områdekoordinator Indre Laksevåg ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering og Anne-Line Grimen, rådgiver ved Etat for boligforvaltning, Bergen kommune

 • 11.15 Kommentarer
  v/ Richard Kiwanuka, leder for integreringsprosjektet Way Forward
    
 • 11.30 Lunsj

 • 12.30 Kulturelt innslag
  v/ Bergen kulturskole

 • 12.45 Barns medvirkning i boligutviklingen. Hva skaper gode boliger og bomiljø for barn?
  v/ Reidun Vik, prosjektleder for "Barnas Boligbyggere", Eiendomsutviklerne AS

 • 13.30 Presentasjon av nye Landås skole, som fikk Arkitektur- og byformingsprisen i 2016
  v/ Børje Sundt Laastad, sivilarkitekt i lund + laastad arkitekter as og Børje Helander, rektor ved Landås skole

 • 14.00 Barn og unges perspektiv på hvordan vi planlegger gode byer og tettsteder
  v/ Lars Arne Nilssen, barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling, Bergen kommune

 • 14.15 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.