Bergen - Kunnskapsmøte: Barnas plass i byen

Start: 12. januar 2017 08:00
Slutt: 12. januar 2017 14:15
Sted: Bergen - Hotell Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 10. januar 2017 13:00

Hvordan planlegger vi gode byer og tettsteder som ivaretar barnas behov?


Foto: Gunn Helen Daatland.

Foredrag

Inkludering av barn i by, ved Hilde Danielsen, forsker ved Uni Research Rokkansenteret og Synnøve Bendixsen, post doktor ved Universitetet i Bergen

Hvordan kan barns medvirkning gjennom "Barnetråkk" bidra til økt kvalitet i nærområdet, ved Karoline Birkeli-Gauss, prosjektleder Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA) og Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur DOGA

Barnetråkk på Slettebakken - Erfaringer fra en områdesatsing, ved rådgiver Anne Line Grimen, Etat for boligforvaltning Bergen kommune
Hvordan bruker Bergen kommune Barnetråkk, ved Linda Nordgreen, områdekoordinator Indre Laksevåg, Bergen kommune

Barns medvirkning i boligutviklingen, ved Reidun Vik, prosjektleder for "Barnas Boligbyggere", Eiendomsutviklerne AS
Film: De omsorgsløse - SOS-barnebyer

Presentasjon av nye Landås skole, ved sivilarkitekt Børje Sundt Laastad og rektor Børje Helander, Landås skole

Program

08.00 Kaffe og registrering
08.30 Velkommen v/ Mabel Johansen, regiondirektør Husbanken vest

08.45 Inkludering av barn i by
v/ Hilde Danielsen, forsker ved Uni Research Rokkansenteret og Synnøve Bendixsen, post doktor ved Universitetet i Bergen. Spørsmål og kommentarer etter innlegget.

09.45 Pause

10.00 Hvordan kan barns medvirkning gjennom «Barnetråkk» bidra til økt kvalitet i nærmiljøet?
v/ Karoline Birkeli-Gauss, prosjektleder Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA) og Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur DOGA

10.45 Hvordan bruker Bergen kommune «Barnetråkk»?
v/ Linda Nordgreen, områdekoordinator Indre Laksevåg ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering og Anne-Line Grimen, rådgiver ved Etat for boligforvaltning, Bergen kommune

11.15 Kommentarer
v/ Richard Kiwanuka, leder for integreringsprosjektet Way Forward 

11.30 Lunsj

12.30 Kulturelt innslag
v/ Bergen kulturskole

12.45 Barns medvirkning i boligutviklingen. Hva skaper gode boliger og bomiljø for barn?
v/ Reidun Vik, prosjektleder for "Barnas Boligbyggere", Eiendomsutviklerne AS

13.30 Presentasjon av nye Landås skole, som fikk Arkitektur- og byformingsprisen i 2016
v/ Børje Sundt Laastad, sivilarkitekt i Lund & Laastad arkitekter AS og Børje Helander, rektor ved Landås skole

14.00 Barn og unges perspektiv på hvordan vi planlegger gode byer og tettsteder
v/ Lars Arne Nilssen, barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling, Bergen kommune

14.15 Slutt