Kontaktpersonar

Her finn du kontaktinformasjon til personar i Husbanken som arbeidar med universell utforming på dei forskjellige regionkontora.

 

Hovedkontoret     Ass. Administrerende direktør  Inger Vold Zapffe 
Strategikontoret     Seniorrådgiver Torstein Syvertsen
    Rådgiver Antonia Fretland Rieck
Region Øst     Seniorarkitekt 
    Seniorarkitekt
Maida Mulaosmanovic
Lars K. Halleraker 
Region Sør Drammen     Sjefsarkitekt Svein Hoelseth 
Region Sør Arendal     Ass. Regiondirektør Tone Midttun
Region Vest*     Avdelingsdirektør Solveig Paule
    Arkitekt
    Prosjektleder
    Rådgiver             
Tina Therese Larsen
Geir Takvam
Aase Beate Hagen
Region Midt-Norge     Rådgiver Wenche Ervig
    Rådgiver         Tommy Rønne
Region Bodø     Rådgiver         Arvid Olsen
Region Hammerfest     Rådgiver Ingve Are Mortensen 

 

*Kontor med nasjonalt fagansvar for universell utforming i Husbanken.