Seniorkollektiv skal realiseres i Tromsø

Med støtte fra Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, har arkitekt Kjersti Nerseth nå fått med seg Tromsø kommune i å satse på kollektivboliger for eldre.

– Flott at Tromsø kommune tilrettelegger for dette, og veldig bra at et privat initiativ blir så godt mottatt i kommunen, sier Tina Therese Larsen, sivilarkitekt og seniorrådgiver i Husbanken vest. 

Sivilarkitekt Kjersti Nerseth fikk tilsagn om kompetansetilskudd til dette prosjektet i 2015 og står bak idéen «Seniorhuset».

johansen og nerseth foran tomten i Tromsø
Samarbeider om seniorkollektiv i Tromsø. Fra venstre: Gunhild Johansen, leder for Helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune og Kjersti Nerseth, sivilarkitekt i K.N. Arkitektkontor. Foto: Nordlys.

Gode boliger for eldre er et viktig satsingsområde for Husbanken

- Vi støttet prosjektet med bakgrunn i den kommende eldrebølgen, sier Tina Therese Larsen.

- Husbanken skal tilrettelegge for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Samfunnsøkonomien tilsier at ikke alle kan bo i omsorgsboliger og sykehjem. Eldre har også andre behov enn tidligere. Mange vil holde seg mer aktive. Seniorhuset vil kunne forebygge ensomhet og , understreker Larsen.

- I andre land er kollektive boformer testet ut i mye større grad, eksempelvis i Danmark. Det finnes enkelte eldrekollektiv i Norge, men disse er gjerne etablert i helt privat regi. Etter hva vi vet, er dette første gang noe slikt bygges og man går åpent ut og inviterer interesserte til å bli med. Hvis dette prosjektet fungerer etter intensjonen, vil kollektivboliger gi trivsel og trygghet, og samtidig kunne avlaste behovet for omsorgsboliger og sykehjem. Det er vanskelig å vite hva man ønsker før man ser det. Derfor er dette definert som et pilotprosjekt innen Husbankens kompetansetilskudd, sier Larsen.

- Et lite bofellesskap

- Dette er et lite bofellesskap for eldre, et kollektiv med ti enheter og stor grad av fellesarealer. Her skal man kunne dele både plass, tjenester og funksjoner som besøksrom. Man skal kunne gå i tøflene for å møte andre, sier Nerseth til avisen Nordlys.

Med på laget har hun fått forskningsstiftelsen Sintef, som skal følge utviklingen av botilbudet også en stund etter innflytting.

Beboerne står selv for finansiering av boligene, som skal organiseres som et borettslag. Nerseth og Sintef vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Planen er at Seniorhuset skal realiseres i tre kommuner, hvorav Tromsø er først ute.

NOVA-rapport «Planer for et aldrende samfunn» sier at satsing på seniorboliger i samarbeid med private aktører kan føre til et langt mindre behov for omsorgsboliger.

Forskerne i NIBR-rapporten «Nye boligløsninger for eldre og folk flest» finner at beboere i bofellesskap er fornøyde med bosituasjonen. De opplever økt frihet, sosial hjelp og støtte, samt bedre fysisk helse. De eldre ønsker dessuten at boligene skal ligge sentralt med god tilgang til butikker, offentlige og private service- og tjenestetilbud.

Støttes av Tromsø kommune

Tomten ved Prestvannet studentboliger der Seniorhuset skal bygges eies i dag av Tromsø kommune, og formannskapet vedtok nylig en opsjonsavtale om salg av området slik at kollektivet kan realiseres.

Prosjektet er privat, og det er ikke knyttet noen kommunale tjenester til boligene.

Leder av helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen (SV), sier til Nordlys at prosjektet er helt i tråd med kommunens boligpolitikk. Hun mener også kommunen skal tilrettelegge for at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig.

Oppstart til høsten

Nerseth håper planlegging og prosjektering kan starte allerede til høsten. Målet er at seniorkollektivet står ferdig innen høsten 2019.

Mer om prosjektet i Tromsø kan du lese i avisen Nordlys

Prosjektrapport til Husbanken

Seniorhusets hjemmeside