Klæret - forbildeprosjekt innen universell utforming

Samarbeidet mellom Husbanken og Steinsbø hus AS, som er utbygger i prosjektet Klæret i Bømlo kommune, har tilført prosjektet gode kvaliteter innen universell utforming, miljø og energi.

Seniorrådgiver Anne Marie Løvik, Husbanken.

- Gjennom et godt samarbeid, som har pågått over lengre tid, har utbygger underveis endret planløsning og hatt stor fokus på universell utforming både inne og ute, og jeg mener at de virkelig har fått til et godt prosjekt, sier seniorrådgiver Anne Marie Løvik, som sammen med tidligere arkitekt Oddvar Rørtveit har vært Husbankens primus motorer i dette prosjektet. 

Prosjektet Klæret

Klæret er lokalisert ved Storavatnet, som en forlengelsen av Svortland sentrum, i Bømlo kommune i Hordaland. Det er lagt stor vekt på gode uterom, lysforhold, utsikt og materialvalg. For at hele boligområde skal kunne ta del i disse kvalitetene har arkitekten formet en åpen bebyggelsesstruktur. Dette er gjort i form av punkthus, som underordner seg og følger landskapets form.

Det er til sammen prosjektert 45 leiligheter, med tilhørende uteområder og felles garasjeanlegg. For de ytterste boenhetene er det planlagt garasje under felles tun, samt heis/løfteplattform og trinnfri adkomst til alle boenhetene.   

  1. Illustrasjon: Prosjektet består totalt av 10 bygg. De vertikale bygningene stiger opp av landskapet, og kan ses på som en erstatning for tidligere skog av plantet sitkagran. 
  2. Illustrasjon vinter på Klæret i BømloIllustrasjon: Vinterstid.  

Klæret vil åpne Storavatnet for allmuen.

Eiendommen ligger som den sydvestlige avslutningen av et nes der vannkanten omsluttes av småskalerte berg, siv og lyng. Fellesområdene strekker seg gjennom bebyggelsen, og samles langs vannkanten, stranden og en offentlig tilgjengelig sti.

En universell utformet gangvei vil bli tilrettelagt fram til «brofestet» til Stavlandsøyno. Denne er en forlengelse av turveien som går langs kirken og kulturhuset.

Illustrasjon: Bro som en forlengelse av turvei.

Første byggetrinn er bygg 1 – 8, med totalt 25 boliger

I første byggetrinn ble 18 boliger godkjent for finansiering i Husbanken og har fått tilsagn på kr 51 216 000.

Størrelse

Boligene var i grenseland mellom å defineres som blokk/småhus. Leilighetene varier fra 73 m2 BRA til på 94 m2 BRA. Syv boliger oppnådde ikke husbankfinansiering da de er for store.

Pris

Leilighetene ble priset fra kr. 2 990 000,- til 3 990 000,- som i snitt utgjør kr. 39 591,- pr m2 BRA. Prisen inkluderte garasjeplass i underetasje.

Illustrasjonsplan 

Illustrasjonsplan Klæret Bømlo

Illustrasjonsplan: Felles uterom strekker seg som fingre gjennom bebyggelsen og samles langs med vannkanten, stranden og den offentlig tilgjengelige stien.

Prosjektet har energikrav i henhold til omfordelingsmodellen
- se Veileder for lån i Husbanken 

Oppdragsgiver: Steinsbø Hus AS
Arkitekt: arkitekt JK Nielsen AS
Prosjekterande byggherre: Akvator AS (byggteknisk)