Bergen - Bærekraftig frokost: Kampen om arbeidsplassen

Start: 06. desember 2017 08:00
Slutt: 06. desember 2017 10:00
Sted: Bergen - Kantinen i Bergen Rådhus. Dørene stenges kl. 08.20 av sikkerhetshensyn .
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. desember 2017 14:00

Bærekraftens inntog i arbeidslivet legger føringer for utforming av arbeidsplassene våre. Er det til det bedre?  Er arealeffektivitet et hinder for å oppnå den gode arbeidsplassen? 

1Brekraftig frokost 08112017

Det kan være behov for et verktøy som sikrer kvaliteten for den enkelte ansatte, samtidig som det helhetlige hensynet til bærekraft ivaretas. Høgskolen på Vestlandet er vertskap for innovasjonsprosjektet «Smarte, Attraktive, Produktive arbeidsplasser» (SMAP). SMAP er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal gjøre norske arbeidsplasser smartere, mer attraktive og produktive. Dette skal være en sertifiseringsordning for en god arbeidsplass. Her er brukeren satt i fokus.  

Program

  • 08.00 Hvilke arbeidsplasser leverer vi i dag? Tendenser og trender,
    ved Oddvar Skjæveland, Dr psychol, Mellomrom Arkitektpsykologi as
  • 09.00 Pause
  • 09.15 Trivsel, produktivitet og miljø på arbeidsplassen,
    ved Ane Gjerland, forsker Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  • 10.00 Slutt

Om foredragholderene 

  • Oddvar Skjæveland, Dr psychol, Mellomrom arkitekturpsykologi as.
  • Anne Gjerland, forsker Høgskolen på Vestlandet.

Foredrag

Kampen om arbeidsplassene, ved Oddvar Skjæveland, Dr psychol, Mellomrom arkitekturpsykologi as 

Trivsel, produktivitet og miljø på arbeidsplassen, ved Ane Gjerland, forsker Høgskolen på Vestlandet (HVL)