Jesper Jorde

Jesper startet opp TAG arkitekter Bergen i 2011, er leder og har spesielt ansvar for kontorets prosjektlederutviklingsprogram. Gjennom hele yrkeslivet har han vært opptatt av boligbygging generelt, og rasjonell boligbygging spesielt. Han er sterkt engasjert i universell utforming, energi og miljø.

Jesper Jorde
Jesper Jorde

Jesper mener stramme rammer ikke står i veien for de gode løsningene. - Det er som i et hvilket som helst brettspill; først når en kjenner reglene kan en utnytte spillets potensial til fulle. Han mener vi må bygge rasjonelle boliger, der kunde, kostnad og effektivitet i byggesystemene står i fokus, og har tro på at dette ikke bare er forenelig, men også nødvendig for å skape morgendagens gode boligområder. 

 

Blant arkitektkontorets oppdragsgivere er de store boligutviklerne, og TAG ble tildelt Boligbyggernes landsforenings pris for beste boligprosjekt i 2013.

Jesper er en av innlederne på den nasjonale konferansen om universell utforming som avholdes i Bergen 11. mars. Klikk på banneret under for å lese mer om konferansen og programmet. 

Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen