Internasjonalt

Her finner du en oversikt over internasjonale nettsteder for universell utforming.

Oversikten er i alfabetisk rekkefølge

Accessibility to cultural heritage : Nordic perspectives. Oddbjørn Sørmoen. Nordisk råd 

Accessibility to cultural heritage is about consciousness, knowledge, creativity and balance.

Boverket

Boverket er forvaltningsmyndighet i Sverige for planlegging, bygd miljø og bolig

CABE

Commission for Architecture and the Built Environment (CABE) er regjeringens rådgiver på arkitektur, urban design og offentlige rom.

Center for Universal Design

The Center for Universal Design (CUD) er et nasjonalt informasjons- og forskningssenter som evaluerer, utvikler og fremmer tilgjengelig og universell utforming i produkter og det bygde miljø, både privat og offentlig. Tilknyttet North Carolina State University, USA.

Dansk Standard

Dansk Standard utvikler og utgir standarder, kurser og tilbyr rådgivning.

European Disability Forum

Rollen til The European Disability Forum (EDF) er å følge med på alle initiativ som kommer fra EU og å foreslå nye lover som skal sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet med EDF dekker alle felt av EU kompetanse og et stort antall tiltak.

Myndigheten för delaktighet - Sverige

Myndigheten för delaktighet arbeider for at alle uansett funksjonsevne skal kunne delta i det svenske samfunnet.

Institute for Human Centered Design

Institutt for Human Centered Design (IHCD) er en internasjonal organisasjon som promoterer utforming som bedrer tilgjengeligheten og styrker opplevelsene for alle.

Nordisk välfärdscenter

Nordens Välfärdscenters (NVC) er en institusjon under Nordisk Ministerråd, sosial- og helsesektoren, som arbeider for inkludering av utsatte grupper, sosial solidaritet, tilgjengelighet og kvalitet i spørsmål om sosiale tjenester.