Husbanken presenterte innovasjonseffektene av kompetansetilskuddet

Husbanken hadde innlegg om kompetansetilskuddets muligheter for innovasjon og samhandling, selv med relativt lite tilskudd til hver aktør. Dette vakte interesse hos de internasjonale lytterne som deltok på konferansen i York.

Flere tilhørere bet seg særlig merke i Husbankens erfaringer med at innovasjon oppstår i møtet mellom de ulike fagområdenes brukerforståelse.

Husbanken brukte ferske eksempler fra de siste årenes prosjekter; blant annet forsøk på etterinstallering av heis i Oppegård kommune og nye former for seniorboliger, ved arkitekt Kjersti Nerseth. Begge disse prosjektene har gitt svært mye læring, god dialog mellom nye aktører og ikke minst også omtale og debattinnlegg i media.

Artikkelen som var bakgrunn for innlegget, kan du lese her:
http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/44467

Det sosiale blir viktigere

Konferansen Universal Design 2016 arrangeres i York, og mange av innleggene omhandler hvordan universell utforming stadig mer dreies mot sosial interaksjon og ikke bare handler om tekniske eller fysiske løsninger.

Per-Olof Hedvall, professor ved Lunds Universitet i Sverige, holdt åpningsinnlegget. Han understreket at den konstante kontakten med omverdenen, er det som former oss som mennesker. Hva slags brukere vi er, avhenger av både hvilke gjenstander og hvilke relasjoner vi er omgitt av. Dette forholdet gjelder uavhengig av om vi har en eller ei.

-Ytterpunktene er barrierer og tilrettelegging. Ved å tenke nytt rundt hvordan vi tilrettelegger, bryter vi samtidig hele tiden ned nye barrierer, understreket han.

Tiden jobber for historiske bygg

Andre tema som ble drøftet på konferansens første dag, var barns arealbehov i barnehager og tilrettelegging av Alvar Aaltos universitetsbygning utenfor Helsinki. Det finske universitetet er en ikonisk bygning, signert av en av Finlands største sønner. Det var derfor ikke bare enkelt å få tillatelse til å endre deler av inngangspartiene til bedre universell utforming, for eksempel for ferske studenter i rullestol.
-Men vi har bare tatt tiden til hjelp, for forståelsen og mulighetene kommer. Nå har vi fått det til også ved denne historiske bygningen, sa en optimistisk arkitekt, Annti Raike.

Mer om konferansen og de andre innleggene, kan du lese her:
http://ud2016.uk/