Eksempelsamling -Tilskudd til tilpasning

Eksisterende bolig kan gjøres mer tilgjengelig. For eksempel kan tilpasning av inngangsparitet være en bedre løsning enn installering av løfteplattform eller lange ramper.

Husbanken, NAV-kontorene og kommunene, samarbeider for å finne gode løsninger ved å samordne de tilskuddsordningene de har til rådighet. Denne eksempelsamlingen viser hvordan dette er løst i enkelte tilfeller.

I denne omgang er det bare utvendige løsninger som er vist. Intensjonen er å bygge samlingen ut med flere eksempler etter hvert.

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling