Unge og universelle foredragsholdere

Unge brukerrepresentanter fikk toppscore under konferansen «Hit eit steg og dit eit steg» i Bergen i slutten av september.

Ingen nevnes så ofte i evalueringen som de unge elevene ved Nordal Grieg videregående skole, som fortalte om en skolehverdag grunnleggende tilrettelagt for at hørselshemmede skal ha best mulig forhold uten at de isoleres i spesielle deler av skolen.

«Dyktige og inspirerende foredragsholdere. Møte med elvene fra Nordal Grieg videregående skole var utrolig bra, å få møte brukerne mener jeg er viktig, de sitter på erfaringer vi kan ta med oss videre i vårt arbeid.»

«Imponert over elevenes svar på "umulige" spørsmål. Her har blårussen noe å lære.»

«Svært god konferanse. Ein av dei beste eg har delteke på. Veldig flott at personar med funksjonsnedsettelsar var involvert. Spesielt elvene frå Nordal Grieg vidaregåande skule.»

Dette er bare noen av sitatene som særlig fremhevet de yngste deltagerne som de beste eksemplene på hva vi trenger mer av når fremtidens planlegging skal diskuteres. Men det faglige innholdet for øvrig slo også godt an. Hele 55 prosent angir at de opplevde det faglige innholdet på konferansens første dag, som svært bra, mens 44 prosent sier at det var bra.

Kun én prosent av deltagerne som besvarte evalueringen, var misfornøyd. Når det gjelder å lykkes med å vise bredden i universell utforming, er tallet enda høyere: Seks av ti synes at konferansen klarte dette på en svært god måte, og igjen er bare en av hundre misfornøyd.

  1. Elever og lærere fra Nordahl Grieg VGS var spesielt populære blant deltakerne på konferansen. Foto: Gunn Helen Daatland/ Husbanken 
  2. De svenske lysdesignerne Olsson og Linder fra Jønkøping hadde innlegg om lys og design som kvalitet. Foto: Gunn Helen Daatland/ Husbanken
  3. Over 150 deltakere fra hele landet var tilstede under konferansen i Bergen i september. Foto: Gunn Helen Daatland/ Husbanken  
  4. Arve J. Nilsen fra Byantikvaren i Bergen var en av flere guider på konferansedag 2. Her utenfor den nye alternative hovedinngangen til Bergen Tinghus. Foto: Gunn Helen Daatland/ Husbanken.  
  5. Konferansedeltakerne fikk også muligheten til å ta en tur med bybanen til Fantoft, der de fikk høre mer om studentboligbygging i et uu-perspektiv. Foto: Gunn Helen Daatland/ Husbanken.  

Konferansens dag 2 var en mer praktisk rettet dag. Etter en fellessamling i Bergen rådhus, var hele dagen lagt opp med befaringer i Bergen sentrum for å se på konkrete tiltak som bedrer den universelle utformingen av bymiljøet.

De som deltok, angir at de er godt fornøyd også her. Det som får dårligst kritikk er konferansehotellet, som ikke levde opp til deltagernes forventninger og universell utforming. Som en av respondentene svarer:

«Fasilitetene var ganske trange og upraktiske selv for en som ikke trengte spesialtilpasning.»
Dette viser at mange eksisterende bygg fortsatt har en vei å gå når det gjelder å få universell utforming som rommer alles behov.

Dette til tross, det store flertall av kommentarer på evalueringen var av den positive sorten:

«Det ble mange gode arenaer og møtesteder for uformelle og spennende samtaler.»
«Veldig bra med den praktiske dag 2 som oppfølging etter dag 1!»
«En konferanse som løftet oss og ga ny inspirasjon!»

Konferansen var et samarbeid mellom Husbanken, Miljøverndepartementet, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Stord kommune.

Målet med konferansen var å heve blikket utover terskelhøyder og svingradius, og vise at universell utforming er så mye mer. Tilbakemeldingene fra etatene som var med og arrangerte konferansen, har også vært svært positive.

Arbeidet med å fremme universell utforming som et verdisyn som skal legge grunnlaget for all planlegging, fortsetter hos alle arrangørene. Kommende frokostmøter og konferanser blir lagt ut på bl.a. Husbankens arrangementskalender, http://www.husbanken.no/arrangement/

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.