Universell utforming – vakkert og fylt av kjærlighet

- Alle vil bli assosiert med noe vakkert, sa ordfører Liv Karin Eskeland fra Stord da hun oppsummerte en spennende konferansedag om universell utforming i Bergen 27. september.

Eskeland mener videre at estetikk er et uvurderlig hjelpemiddel, og er glad for at gode omgivelser og god design er løftet frem når det gjelder universell utforming.

Konferansen hadde fått tittelen «Hit eit steg og dit eit steg», og var et samarbeid mellom Husbanken, Miljøverndepartementet, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Stord kommune. Målet med konferansen var å heve blikket utover terskelhøyder og svingradius, og vise at universell utforming er så mye mer. Derfor var blant annet elever fra Nordahl Grieg videregående skole blant innlederne, og ikke minst klarte disse tenåringene å skape en helt spesiell nærhet til publikum.

På Nordahl Grieg er gode løsninger som lydanlegg, tegnspråk og visuell kommunikasjon, integrert i hele læringsmiljøet. Slik slipper hørselshemmede å få spesialoppfølging, men følger undervisningen i klasserommene.

-Undersøkelser viser at læringsmiljøet blir bedre for alle elevene, fortalte en samlet gruppe fra skolen som deltok på konferansen. Hørende og hørselhemmede elever samt læreren var unisont enig om at dette skolemiljøet er godt for alle.

På spørsmål fra salen om det er verdt å bruke 100 000 kroner på å ruste opp gamle klasserom slik at de blir egnet for at hørselshemmede, var Nordahl Grieg-elev Chantal Denton ikke i tvil:

-Absolutt! Vi er fremtiden! Ved at vi får best mulig læringsmuligheter, kan vi ta en god utdanning og bidra til å skape verdier i fremtiden, fastslo den reflekterte eleven, og fikk spontan applaus fra de 160 deltagerne i salen.

 1. Dag 1 av konferansen  
 2. Dag 1 av konferansen
 3. Dag 1 av konferansen
 4. Til høyre: Statssekretær i Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Ahmad Ghanizadeh mottar sydvest fra konferansier Odd Bjørn Solberg for sitt innlegg.  
 5. Utløste spontanapplaus: Elever og lærere fra Nordahl Grieg VGS.   
 6. Til høyre: Administrerende direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Morten Lie.
 7. Til høyre: Assisterende administrerende direktør i Husbanken, Inger Vold Zappfe holdt innlegg om fremtidens boliger.
 8. Førsteamanuensis ved Markedshøyskolen og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) presenterte et skråblikk på det tilgjengelige rom.
 9. De svenske lysdesignerne Olsoon og Linder inspirerte og engasjerte deltakerne gjennom sitt visuelle foredrag "Wake Up Everybody! - lys og design som kvalitet".
 10. Til høyre: Magnus Helland fra Bybo i Bergen stilte spørsmålet "Bedre og billigere boliger - hva skal til?"
 11. Avdelingsarkitekt ved Byarkitektur Aarhus, Thorkild Green Jensen holdt innlegg om planlegging og suksesskriterier for en tilgjengelig by.
 12. Ordfører i Stord kommune, Liv Karin Eskeland (i midten) er glad for at gode omgivelser og god design er løftet frem når det gjelder universell utforming.

Les mer om hvordan elevene ved Nordahl Grieg syntes det var å holde innlegg på konferansen

Før elevene fra den videregående skolen fortalte om sine praktiske erfaringer, hadde statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet åpnet konferansen med å minne om at disse dagene i Bergen måtte være tiden for å feire hva vi har oppnådd gjennom de siste årene med høyt fokus på universell utforming – og ikke bare henge oss opp i alle som klager.

-Kritikerne fremstiller det som om universell utforming er særtiltak for en liten gruppe brukere. I realiteten er de fleste tiltakene høyt verdsatt av alle, understreket statssekretæren. Adm. dir. Morten Lie i Dibk og assisterende adm. dir. Inger Vold Zapffe i Husbanken fulgte opp med å påpeke at det sterke statlige engasjementet i universell utforming nettopp har sin bakgrunn i at Staten skal gå foran med gode løsninger.

-Vi må heller ikke glemme den eksisterende bebyggelsen. Her trenger vi mer penger til å få etterinstallert heis i for eksempel lavblokker, understreket Vold Zapffe.

Men det hjelper ikke med statlige formaninger og gode brukererfaringer alene – humor og kjærlighet må også med hvis man skal løfte blikket utover detaljerte krav i lovverket. Førstemann som fremmet dette perspektivet, var Erling Dokk Holm fra Markedshøyskolen og Arkitekthøgskolen i Oslo. Med sine sprudlende bilder og treffende kommentarer, påpekte han at den sømløse integrasjonen er den store utfordringen. Å gi den samme sosiale tilgjengeligheten, uansett bakgrunn og behov. 

- At alle har mulighet til å komme et sted alene, det er tilgjengelighet, det! Sa Dokk Holm og pekte ut bibliotekene som eneren blant tilgjengelige møteplasser; sosialt, økonomisk og fysisk.

- Tenker vi for mye på ramper og utenpåklistrete, fysiske løsninger, er den visualiteten slike ramper ofte innebærer, med på å skape avstand til det vi ønsker: Den umerkelige, universelle løsningen, sa han.

Les hele Erling Dokk Holm sitt foredrag

Lysdesignerne Erik Olsson og Jöran Linder fulgte opp med å si at dersom man skal bruke lys som likestilling – på en måte som gjør at alle tjener på det – så må man involvere brukerne og man må ha med kjærligheten. Riktig bruk av lys skaper trygghet og dermed bedre tilgjengelighet – hvem våger seg ut i nærmiljøet dersom det ikke kjennes trygt?

- Vi har så sterk tro på at lys kan endre verden at vi er med på noe som heter Social Light Movement – People Before Places, fortalte Linder, og viste både bilder og film som dokumentasjon på hva man kan utrette med små virkemidler, men mye entusiasme.

Mer om Olsson og Linder Ljusdesign og deres prosjekter kan du lese her:

Konferansens siste del tok for seg mer konkrete eksempler fra Århus ved avdelingsarkitekt Thorkild Green Jensen og Magnus Helland, medlem i juryen for Statens Byggeskikkpris og utbygger i Bergen. Men selv om seansen ble avsluttet inne i plenumssalen, var det fortsatt rikelig med faglig påfyll.

For mange av deltagerne bar det rett fra stille lytting i storsalen til befaringer og faglige diskusjoner på utvalgte punkt i Bergen. Torsdag ettermiddag og hele fredag 28. september var viet til å se de gode eksemplene i praksis og diskutere dem med fagfolkene og andre interesserte som hadde vært med i utformingen. Utsiktspunkt på Fløyen, bedre hovedinngang til Vinmonopolet, alternativ inngang til Tinghuset, Bybanen, Fantoft studentboliger og den nye Mathallen på Torget var blant det som ble besøkt.