Skryter av Husbankens heistilskudd

Husbankens heistilskudd får skryt fra kommuner, boligbyggelag og borettslag i en evaluering. Forvaltningen av tilskuddet blir vurdert som både effektiv og god.

Ingen heis uten heistilskudd

Rapporten Endelig evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis (2016)  gir en god oppsummering av Husbankens arbeid med etterinstallering av heis og en god innføring i hvordan Husbanken og andre aktører samarbeider. Rapporten konkluderer med at Husbankens lån og tilskudd til etterinstallering av heis var avgjørende for gjennomføring av heisprosjektene. Majoriteten av informantene i undersøkelsen slår fast at de ikke kunne ha installert heis om det ikke hadde vært for heistilskuddet. Tre fjerdedeler av boligselskapene, som har blitt intervjuet, hadde ikke gjennomført heisprosjektet om ikke Husbanken hadde vært inne med tilskuddsmidler. Bare to boligselskap sier de hadde gjennomført det samme heisprosjektet med like gode kvaliteter uten støtte fra Husbanken.

Den gode dialogen med de lokale saksbehandlerne er trukket fram som ekstra viktig av de tilskuddsmottakerne som er intervjua. - Vi hadde samme saksbehandler for alle våre heisprosjekt, noe som var veldig viktig. Vi pratet samme språket, og hvis det var noe kunne vi bare ringe saksbehandleren. Husbanken var veldig behjelpelig, forteller styrelederen i et borettslag som har etterinstallert heis.

At Husbanken er en god samarbeidspartner og stiller med kompetanse og erfaring fra tidligere heisprosjekt, blir også trukket frem som viktige faktorer. - Kontakten vår i Husbanken har vært en god støttespiller gjennom hele prosessen. Jeg opplever at Husbanken er opptatt av det samme som vi er opptatt av, å gjøre boligen tilgjengelig for alle beboerne, sier en representant fra boligbyggelaget.

bilde av ferdige heiser i årdal

Forbedringspotensial i lokalt samarbeid

Evalueringen er gjennomført av Oxford Research. De trekker frem at kommunene må involvere seg sterkere, og at kunnskapen om ordningen i kommuner og ved NAV-kontor er for begrenset. Dette påpeker også en representant fra boligbyggelagene.

- Det er ofte i møte med kommunene at det blir utfordringer for heisprosjektene. Likevel hender det at kommunene «kommer rundt» og godkjenner tillatelse til etterinstallering etter at man har gått noen runder, men det tar lang tid og noen kan miste motivasjonen, forteller han.

Samarbeid med de lokale aktørene er viktig for å få frem gode prosjekt, og arbeidet med å trekke inn kommune og NAV på et tidligere tidspunkt er noe Husbanken vil fokusere på. Husbanken opplever likevel at samarbeidet mellom boligselskap, kommune og NAV i de fleste tilfeller har fungert veldig bra.
Mer om Husbankens tilskudd til heis finner du her