Økende etterspørsel fra borettslag

Etterinstallering av heis i blokkbebyggelse er en god investering, men det er utfordringer med å selge inn heisprosjekter til styrer i borettslag.

Under en konferanse i januar orienterte Ivar Bråthen Mekaniske AS og Larvik Boligbyggelag (LABO) borettslag og sameier i Oppegård kommune om sine erfaringer med etterinstallering av heis.

Populært pilotprosjekt

- Årdal har aldri vært så populær som nå, sier salgssjef Asbjørn Davidsen fra Ivar Bråthen Mekaniske.

Årdal Boligbyggelag (ÅBBL) har satset stort på heis, og har siden oppstart i prosjektet i mars 2013 fått etterinstallert til sammen 30 heiser. Heiser og sjakter er montert på utsiden av boligblokkene.

asbjørn davidsen fra ivar bråthen mekaniske as
Heis er på vei opp: Asbjørn Davidsen fra Ivar Bråthen Mekaniske har jobbet tett med pilotprosjektet i Årdal, og ser en tydelig smitteeffekt til resten av landet. Foto: Husbanken.

Ivar Bråthen Mekaniske har bygget og montert heissjaktene. Han mener at etterinstallering av heis er blitt svært ettertraktet etter pilotprosjektet, og de merker en økende etterspørsel fra andre borettslag i landet.

- ÅBBL kaller prosjektet det beste som har skjedd i Årdal kommune på lenge. Beboernes velferd har økt betydelig, og flere opplever at de er mer selvhjulpne. Samtidig har boenheter med heis fått en markant verdiøkning, sier Davidsen.

Etterinstallering av heis i blokkbebyggelse er en god investering

Larvik boligbyggelag (LABO) har også gjort seg erfaringer med etterinstallering av heis. Prosjektleder Torbjørn Sørensen ser mange fordeler med en økt innsats for heis. Eldre og bevegelseshemmede kan bo lenger hjemme, yngre etterspør heis til barnevogner o.l. Det er lettere for ambulansetjenesten å få ned båre og generelt lettere å få opp og ned tunge ting. Heis er bra for alle.

Samtidig ser han utfordringen med å selge inn heisprosjekter til styrer i borettslag. - Vi må først overbevise styret. Er ikke alle i styret enige, er det nesten umulig å få gjennomslag for prosjektet. Derfor er det veldig viktig med god informasjon, og gjerne beboermøter og møter med enkeltpersoner i borettslaget i forkant, sier Sørensen.