Lettere hverdag i Sandsli borettslag

Husbankens støtte har vært avgjørende for å få gjennomført en større oppgradering, sier nylig avgåtte styreleder, Harald Goksøyr.

beboer i sansdlsi borettslag webjørn jacobsen er fornøyd med heis
Fornøyd beboer: Webjørn Jacobsen er glad for den nye heisen i Sandsli borettslag. Foto: Torben Blindheim/Husbanken.

Det var tilbakemeldingen til Husbankens representanter som nylig var på befaring i Sandsli borettslag.

Beboer Webjørn Jacobsen er en av dem som synes det er topp at borettslaget har fått etterinstallert heis.

- For meg som bor i 4. etasje er det fantastisk med heis til garasjen. Det er mye mer praktisk, sier Jacobsen. Han skryter også av det gode inneklimaet, nå som beboerne har fått installert i leilighetene. - Tidligere slet jeg med vondt i hodet og det var dårlig luft i leiligheten. Etter at vi har fått nytt ventilasjonssystem er det mer utskifting av den statiske luften og tilførsel av frisk luft som gir et helt annet inneklima, sier Jacobsen.

Slet med dårlig luft og lekkasjer

Sandsli borettslag i Bergen ble etablert på 1980-tallet og flere av leilighetene hadde gjennom tidens tann fått både fukt- og lekkasjeproblemer. I tillegg slet beboerne med dårlig innemiljø og kuldetrekk fra ytterveggene om vinteren.
- Om en ikke tar tak i problemet, starter forfallet og verdien på leilighetene synker, sier Goksøyr. Han ledet i 2013 en grundig utredning for å bedre byggestandarden og ta tak i de miljømessige utfordringene. - Hvis vi bare rehabiliterer bruker vi mye tid og penger for å holde alt på stedet hvil, men ved å oppgradere får en igjen for hver investerte krone. Konklusjonen i styret ble en større oppgradering framfor å rehabilitere.

God involvering av beboerne viktig for suksess

Goksøyr mener at en god prosess i borettslaget førte til lite motstand fra skeptikere. - Det var nok en del skepsis i begynnelsen. Men vi har sett viktigheten av at folk føler de er med i prosessen. Ingen følte seg forbigått eller overkjørt, sier Goksøyr.

nylig avgåtte styreleder i borettslaget harald goksøyr
Leder for oppgraderingen i Sandslimarka: Nylig avgåtte styreleder Harald Goksøyr er storfornøyd med resultatet i borettslaget. Foto: Torben Blindheim/Husbanken.

Inntrykket av en god prosess i borettslaget forsterkes av beboere som går forbi under Husbankens befaring 25. august. «Før og nå er som dag og natt», «mye bedre inneklima» og «fantastisk med ny heis» er oppsummeringen fra de fornøyde beboerne.

Et helt nytt borettslag

Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2015, og med støtte fra Husbanken som har finansiert oppgraderingen av borettslaget med grunnlån og tilskudd til heis, investerte borettslaget 120 millioner i prosjektet. Sandsli borettslag består av 140 leiligheter fordelt på tre boligblokker.

Alle blokkene er tegnet om av arkitekt med nye fasader, og det er etterinstallert heis med lån og tilskudd fra Husbanken. For å nå kravene for tilnærmet TEK10 har borettslaget etterisolert vegger, byttet vinduer, dører og installert balansert ventilasjonsanlegg for å oppnå Lavenergi kl. 1. Det er også blitt gjort arbeider med uteområdene. Både inneklima og tilgjengeligheten er blitt bedre for alle beboerne.

Tilskuddet fra Husbanken er blitt omtalt som «en utløsende faktor» i  BOB boligbyggelag sitt medlemsblad.