Bedre hverdag med heis 

Husbankens støtte var avgjørende for at vi fikk heis i  borettslaget, sa tidligere styreleder Harald Goksøyr under Husbankens befaring i Sandsli borettslag i Bergen.

beboer i sansdlsi borettslag webjørn jacobsen er fornøyd med heis
Fornøyd beboer: Webjørn Jacobsen Foto: Torben Blindheim, Husbanken.

Fantastisk med heis og friskere luft

Beboer Webjørn Jacobsen, er en av dem som synes det er topp med heis. - For meg som bor i 4. etasje er det fantastisk med heis til garasjen, sa han.

Det er også installert i leilighetene. - Tidligere slet jeg med vondt i hodet og dårlig luft i leiligheten, sa Jacobsen. - Etter at vi fikk nytt ventilasjonssystem er det mer utskifting av den statiske luften og tilførsel av frisk luft. Dette gir et helt annet inneklima. 

Valgte en større oppgradering framfor å bare rehabilitere

Sandsli borettslag i Bergen ble etablert på 1980-tallet og flere av leilighetene hadde gjennom tidens tann fått både fukt- og lekkasjeproblemer. I tillegg slet beboerne med dårlig innemiljø og kuldetrekk fra ytterveggene om vinteren. - Vi måtte ta tak i problemet, før forfallet ble for stort og verdien på leilighetene ble tilsvarende redusert, sa Goksøyr. I  2013 ledet han en grundig utredning for å bedre byggestandarden og ta tak i de miljømessige utfordringene. - Ved å rehabilitere ville vi brukt mye tid og penger for å holde alt på stedet hvil, men ved å oppgradere fikk vi igjen for hver investerte krone. Konklusjonen i styret ble den gang å gjøre en større oppgradering framfor å rehabilitere.

 God involvering av beboerne viktig for suksess

En god prosess i borettslaget førte til at det ble liten motstand fra skeptikerne.  - Det viste seg veldig viktig at beboerne følte at de også var med i prosessen, og at ingen følte seg forbigått eller overkjørt, sa Goksøyr til Husbankens representanter da de var på befaring i august 2015. 

nylig avgåtte styreleder i borettslaget harald goksøyr
Leder for oppgraderingen i Sandslimarka fornøyd: Avgått styreleder Harald Goksøyr Foto: Torben Blindheim, Husbanken.

Inntrykket av en god prosess i borettslaget ble forsterket av en beboer som gikk forbi under Husbankens befaring. «Før og nå - er som dag og natt», «mye bedre inneklima» og «fantastisk med ny heis», kom det fra fornøyde beboerne.

Et helt nytt borettslag

Sandsli borettslag består av 140 leiligheter fordelt på tre boligblokker. Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2015, og med støtte fra Husbanken, som har finansiert oppgraderingen med grunnlån og tilskudd til heis, investerte borettslaget 120 millioner i prosjektet. 

Alle blokkene er blitt tegnet om av arkitekt med nye fasader -  og det er etterinstallert heis med lån og tilskudd fra Husbanken. For å nå kravene for tilnærmet TEK10 er vegger etterisolerte, vinduer og dører byttet ut, og det er installert balansert ventilasjonsanlegg for å oppnå lavenergi klasse 1. Det er også arbeidet med uteområdene. Både inneklima og tilgjengeligheten er blitt bedre for alle beboerne.