Et kontorbygg for alle brukere

Handicaporganisationernes Hus demonstrerer nye arkitektoniske og byggetekniske løsninger innenfor universell utforming, uten å være kostnadsdrivende.

Handicaporganisationernes Hus er lokalisert på Taastrup like utenfor København, og omtales som verdens mest universelt utformede kontorbygg. Bygget på 12.000 kvadratmeter huser paraplyorganisasjonen og en rekke av medlemsorganisasjonene, og består i dag av 300 arbeidsplasser.

ARKITEKT OG BYGGHERRE: Per Ravn (til venstre) fra Cubo Arkitekter og Jesper Boesen, No Barriers Advice orienterte om sine erfaringer med oppførelsen av kontorbygget Handicaporganisationernes Hus i Danmark under frokostmøtet i Bergen. Foto: Husbanken.
Bærekraftig demonstrasjonsprosjekt

Jesper Boesen er tidligere byggherre for Handicaporganisationernes Hus og innehaver av No Barriers Advice, som leverer rådgivningstjenester om tilgjengelighet i byggeprosjekter. Han sier at kontorbygget har vært et politisk prosjekt, og et demonstrasjonsprosjekt innenfor universell utforming. - Vi har lagt vekt på innovasjon gjennom samarbeid, med utgangspunkt i bærekraftighet, lave omkostninger og flott design, sier Boesen.

Det har vært lagt stor vekt på økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft i utformingen av kontorbygget. Prosjektet hadde som målsetning at både anlegg og drift ikke skulle bli dyrere enn andre byggeprosjekter. Totalt kostet bygget kr. 16.000,- per kvadratmeter, mens alt fra kr. 12.000,- til kr. 30.000,- per kvadratmeter er vanlig i Danmark, i følge Boesen.

Low-tech løsninger

Bygget er basert på et Low-tech prinsipp, med lite dyrebare teknologiløsninger.
- Det har hele tiden vært viktig for oss at prosjektet er blitt bygget med fokus på tilgjengelighet, samtidig som man ikke trenger å vise tilgjengeligheten overalt. Selv om man sitter i rullestol, har man ikke mistet sin estetiske sans, sier Boesen. Han mener at tilgjengeligheten og de tekniske løsningene i stor grad er «passivt til stede» i bygget. Handicappet er ikke noe man er, men blir av omgivelsene rundt deg, sier Boesen. Dette bygget hjelper til selvhjelp.

Universell utforming åpner for en ny tilgang til arkitekturen

Arkitekt Per Ravn i Cubo Arkitekter AS sier det var spennende og utfordrende å arbeide med universell utforming i prosjektet. - Det er lett å tenke på tilgjengelighet som en hindring med tanke på arkitektoniske muligheter, men det kan også tvert i mot brukes som et aktivt parameter for god design, og åpne for en helt ny verden av muligheter, sier han.

Blant annet bruken av farger, lys og akustikk var arkitektfirmaet veldig bevisst på.
- Det tvinger oss arkitekter til å tenke på en annen måte, og erfaringene fra prosjektet tar vi i Cubo Arkitekter med videre i andre prosesser og byggeprosjekter, sier Ravn.

Frokostmøtet var det første i regi av Framtidens byer i 2014, og hadde rundt 80 påmeldte.

Handicaporganisationernes Hus.