Hammerfest: Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

Start: 06. september 2018 11:30
Slutt: 06. september 2018 18:00
Sted: Gjenreisingsmuseet, Kirkegata 19 i Hammerfest
Pris: Arrangementet er gratis, deltakerne dekker eventuelt reise og overnatting selv.
Påmeldingsfrist: 20. august 2018 00:00

Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene i Norge etter andre verdenskrig. Dagens utfordringer handler om energibruk, brukskvalitet og behovet for å bo hjemme så lenge som mulig. Tema for dette seminaret vil være å presentere en mulighetsstudie av to typiske gjenreisingshus der målet har vært å kombinere disse kvalitetene med bevaring av byggeskikken fra gjenreisingstiden.

Les mer om arrangementet og meld deg på her

Seminaret er aktuelt for huseiere av gjenreisingshus, arkitekter og byggmestere som arbeider med rehabilitering, oppgradering og påbygg/tilbygg av eldre hus, og spesielt gjenreisingshus. Videre er målgruppen lærere på videregående skoler med byggfag, men også helsefag og mediefag. Byggevareleverandører kan også være aktuelle.

Vi gleder oss til å invitere deg til et interessant program som både ser på historien, nåtiden og framtiden til gjenreisingshusene. Det er SINTEF som inviterer sammen med Husbanken, Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø.

Kontaktperson: Solvår Vågø i SINTEF, tlf 92 48 30 60.

Her kan du lese mer om det toårige prosjektet

Velkommen!