Frukostmøte: Universell utforming i kulturminnevern og eksisterande bygg, Bergen

Start: 14. desember 2011 08:00
Slutt: 14. desember 2011 10:00
Sted: Rica Travel Hotel, Bergen, Christiesgate 5-7.
Pris: Arrangementet er gratis
Påmeldingsfrist: 12. desember 2011 13:00

Gamle bygningar er unike og ein viktig del av kulturarven vår. Dei rommar historie samstundes som dei har ein funksjon i dagens samfunn. Korleis kan kulturminne og tilgjenge sameinast utan å gå på kostnad av kvarandre? Dette er tema for frukostmøtet 14. desember.

Program:

0800   Velkommen v/ Odd Bjørn Solberg, Husbanken Region vest

Intensjonane med universell utforming – lovgrunnlag og utfordringar
v/ Einar Lund, Miljøverndepartementet

Tilgjenge i eksisterande bygg  og område - kreative og  utfordrande moglegheiter 
v/ Arve J. Nilsen, rådgjevar hos  Byantikvaren i Bergen

1000   Slutt

 

NB! Husk at vi denne gongen er på Rica Travel hotel i Christiesgate , og ikkje i Rådhuskantina!

Frukostmøta er et samarbeid mellom  Bergen kommune, Husbanken, Høyskolen i Bergen, Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Bergen Arkitektskole.

Presentasjonar

Intensjonanene med universell utforming lovgrunnlag og utfordringar v/ Einar Lund, Miljøverndepartementet

Kulturminnevern og tilgjengelighet – utfordrende muligheter v/ Arve Nilsen, Rådgjevar ved byantikvaren i Bergen