Bergen: Urbant landbruk - møteplasser og inkludering

Start: 26. oktober 2016 08:00
Slutt: 26. oktober 2016 10:00
Sted: Rådhuskantinen, Bergen Rådhus
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2016 12:00

På frokostmøtet vil Helene Gallis fra Nabolagshager i Oslo dele erfaringer fra urbane dyrkeprosjekter som har hatt sosiale målsettinger og fokus på forgrønning og forskjønning der asfalten dominerer.

Frokostmøtet ble streamet og er tilgjengelig via denne lenken

Program

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 Velkommen v/ Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring 
  • 08.20 Dyrk byen! - Om hvordan urban dyrking kan fremme møteplasser, skape gode nabolag og fremme en bærekraftig byutvikling v/ Helene Gallis, daglig leder og prosjektkoordinator i Nabolagshager, samt forfatter av boken Dyrk byen!
  • 09.00 Pause 
  • 09.15 Dyrk byen! forts. 
  • 09.50 Spørsmål og diskusjon
  • 10.00 Slutt

Helene Gallis. Foto: Monica Løvdahl.

Om foredragsholderne

Helene Gallis er daglig leder og prosjektkoordinator i Nabolagshager, samt forfatter av boken Dyrk byen! En håndbok for urbane bønder. Hun er utdannet innen bærekraft og kommunikasjon fra Australia, Ecuador, Mexico og Spania.

Nabolagshager ble etablert som et urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement våren 2015. De spesialiserer seg på utvikling av grønne byrom, med et særlig fokus på sosial og miljømessig bærekraft.

Om prosjektene

I sommer samarbeidet Nabolagshager med Leieboerforeningen og boligkontoret i Bydel Gamle Oslo om et boligsosialt prosjekt i kommunale boligblokker med fokus på å ta i bruk fellesarealene til kjøkkenhager. Prosjektet har vært finansiert av Områdeløft Tøyen og DNB Sparebankstiftelsen. I løpet av prosjektet har boligkontoret gjort et utvalg av bomiljøer og testet ut forskjellige metodikker for å skape tryggere oppvekstvilkår spesielt for barn i kommunale boliger, ved å skape aktiviteter på fellesområdene. Prosjektet har generert fritidsaktiviteter for barn, ført til at flere beboere tar i bruk fellesarealene, at naboer får noe felles å møtes over og det har skapt en fornyet interesse for å skape et trivelig nabolag.

Sommeren 2015 etablerte Oslo Kommune og Nabolagshager et temporært byromsprosjekt, Sjakkplassen, for å teste urbant landbruk som et virkemiddel for å skape grønne møteplasser. Vaterlandsparken mellom Akerselva, Oslo Plaza og Oslo Spektrum ble møblert med selvvannende plantekasser, benker og store sjakkbrikker. Sjakkbrikkene var til gratis utlån hver dag og ble flittig brukt. Fra dag én har prosjektet blitt godt tatt imot av naboer, forbipasserende og turister. Politi, vektere og utekontakt har opplevd en sterk økning i bruken av området, og et fravær av negative episoder i prosjektperioden. Plantene har blitt tatt vare på av brukerne av plassen, og grønnsakene har blitt høstet etter hvert som de modnet.