Første samling i nettverket "Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene". AVLYST!

Start: 19. mars 2020 11:00
Slutt: 20. mars 2020 14:00
Sted: Radisson Værnes (flyplassen), Stjørdal
Pris: Gratis for kommunene i nettverket
Påmeldingsfrist: 10. mars 2020 15:00

Husbanken og Distriktssenteret inviterer utvalgte kommuner til første samling i nettverket "Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene".

For å utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene inviterer vi 12 kommuner fra hele Norge til å dele erfaringer, finne nye løsninger, gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrierer for bygging av boliger og for å realisere konkrete prosjekter til samling på Værnes 19.-20. mars.

Nettverket er etablert med bakgrunn i at andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030. Utviklingen vil treffe særlig de mindre distriktskommunene. Det er et sentralt mål i boligpolitikken at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. En boligmasse som er bedre tilpasset eldres behov gir økt livskvalitet for eldre og kan samtidig lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor. I distriktene vil denne utfordringen være ekstra tydelig da utbyggingsprosjekter kan være ulønnsomt for utbyggere og risikabelt med tanke på boligprisfall for kjøperne. 

Kommunenes egne erfaringer er viktige og ikke minst deres kunnskap om lokale forutsetninger for en vellykket satsing. Arbeidet vil bli fulgt opp av Husbanken og Distriktssenteret i samarbeid med Agenda Kaupang som bidrar med prosess-støtte og dokumentasjon av tilbudet.