Fagdag Bergen: Fra plan til realisering

Start: 20. april 2017 10:00
Slutt: 20. april 2017 16:00
Sted: Urdihuset, Michael Krohns gate 62
Pris:

Tema for fagdagen: Fra plan til realisering, bl.a. ved hjelp av utbyggingsavtaler, for å realisere gode bomiljø og gode boliger i tett by.

Foredrag

Damsgårdssundet
v/ Mette Svanes, direktør for Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune

Fra plan til gjennomføring - eksempelet Damsgård
v/ Geir Haveraaen, leder for Bymiljøetaten i Bergen kommune

Levekår langs Damsgårdssundet
v/ Trond Stigen, seksjonssjef ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune

Mellom politikk for vanskeligstilte og den allmenne boligbyggingen
v/ Berit Nordahl, førsteamanuensis og forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Bruk av utbyggingsavtaler som verktøy
v/ Anders L. Solheim, seksjonsleder Hovinbyen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune

Den kompakte byens sosiale implikasjoner
v/ Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kommunen som samfunns- og boligaktør
v/ Grete Kvinnesland, prosjektutvikler i Stavanger utvikling KF

Vi vil bo i Hillevåg
v/ Anne Skare, byplansjef i Stavanger kommune