Trondheim: Etterpåklokskap på forhånd - hvordan planlegge for morgendagens eldre?

Start: 07. juni 2017 11:30
Slutt: 07. juni 2017 15:00
Sted: NOVA kino, Olav Tryggvasons gt 6, Trondheim
Pris: Gratis, men gebyr for manglende oppmøte, 250.-
Påmeldingsfrist: 06. juni 2017 13:14

Mot 2060 vil andelen Nordmenn over 70 år øke fra 9 til 19%. I takt med dette vil behovene for pleie og omsorg øke, men økt behov kan ikke alene løses ved at det bygges flere omsorgsboliger og sykehjem. Eksisterende boliger må tilpasses og oppgraderes slik at flere kan bo lenger hjemme. Hvordan kan kommuner og andre legge til rette for «etterpåklokskap på forhånd» og dermed bidra til at flere unge eldre legger til rette for en god alderdom i eget hjem?

For å belyse temaet inviterer Husbanken politikere, planleggere, forskere og andre interesserte til fagseminar med tema «hvordan planlegge for morgendagens eldre». På seminaret får du presentert siste nytt fra forskning på feltet, erfaringer fra hvordan en kommune jobber med temaet og hvordan «de det gjelder» - seniorene – opplever problemstillinga.

Program

11:30-12:00 –  Enkel lunsj
12:00-12:15 –  Velkommen  v/Husbanken
12:15-13:00 –  Boligsituasjon og boligpolitikk i lys av en aldrende befolkning. Mulighetene og virkemidlene i kommunale verktøykasser, NOVA  v/Jardar Sørvoll
13:00-13:15 –  Pause
13:15-13:45 –  Prosjekt funksjonstilpasning av boliger, Steinkjer Kommune v/Janne Dahl
13:45-14:15 –  Eldres boligsituasjon, erfaring fra de det gjelder, Pensjonistforbundet v/Toril Indergård
14:15-14:30 –  Bo hjemme lengre – kommer det av seg selv? Husbanken v/Vegard Heide
14:30-15:00 –  Refleksjon, plenumsdiskusjon
15:00 –   SLUTT