Etterlysing av gode eksempler på inkluderende uterom

Vet du om gode eksempler som fungerer som sosiale og aktive møteplasser ved leilighetsbygg, eller brenner du inne med egne forslag? 

Kanskje kommer ditt forslag med i idéheftet som rådgivingsfirmaet Universell utforming AS skal utvikle - og som Husbanken støtter. 

Send forslag (bilde, kort forklaring og hvem som skal krediteres) til Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.org

Ring gjerne Karen-Anne Noer på telefon 92 60 54 37 om du har spørsmål knyttet til idéheftet.

Frist for tilbakemelding er fredag 23. september 2016!

I lenken under finner mer informasjon om dette.  

Har du gode eksempler på inkluderende uterom ved leilighetsbygg