Dialogkonferanse - utvikling av nye baderomsløsninger til sykehjem og omsorgsboliger

Start: 26. august 2016 09:00
Slutt: 26. august 2016 12:00
Sted: Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo, 1. etg. (inngang Inkognitogata)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 19. august 2016 23:59

Hvordan bygger vi funksjonelle baderom for omsorgsboliger og sykehjem som er tilpasset alle byggenes brukere? I samarbeid med NTNU i Gjøvik ønsker Omsorgsbygg Oslo KF å tilknytte seg leverandører, produsenter og designere for å utvikle nye baderomsløsninger til sykehjem og omsorgsboliger. Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Program

 • 09:00 Velkommen
  v/ Per Morten Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF
 • 09:10 Planer og behov for sykehjem og omsorgsboliger i Oslo kommune
  v/ Byrådsavdelingen
 • 09:25 Direktoratet for byggkvalitet
 • 09:40 Hva kan brukere og ansatte oppnå med bedre baderomsløsninger?
  v/ Sykehjemsetaten og Hjelpemiddelsentralen
 • 10:00 Orientering om forskningsdelen i baderomsprosjektet
  v/NTNU i Gjøvik
 • 10:15 Leverandørdialog og samspill i offentlig sektor
  v/ NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • 10:25 Brukerinvolvering i designprosessen - en strategi for nyskapning
  v/ Norsk design- og arkitektursenter
 • 10:40 Kaffepause
 • 11:00 Orientering om mulige finansierings- og tilskuddsordninger
 • 11:20 Spørsmål og dialog
 • 11:40 Veien videre
 • 12:00 Lunsj og mingling

For ytterligere informasjon om dialogkonferansen og programmet se invitasjon.

Kontaktinformasjon
Påmelding innen 19. august 2016. Ta kontakt med Omsorgsbygg v/Iren Bakken Blankevoort for spørsmål om dialogkonferansen og påmelding, e-post: iren.blankevoort@oby.oslo.kommune.no