Camilla Ryhl

- Vi kan snakke om verdier og likeverd i arkitektprosjekter i Norge, men det handler i praksis om TEK10. Arkitekturens sanselige kvaliteter, som akustikk, dagslys, proporsjoner og materialitet overses i dagens byggeregler, mener Camilla Ryhl.

Camilla Ryhl

Ryhl er professor ved Bergen Arkitekthøgskole, og forsker på universell utforming med fokus på kvalitet og sanselighet. Ved å rette fokus på sammenhengen mellom kropp, evne og funksjon, mener Ryhl vår forståelse av arkitekturen utvides og bli rikere, mer likeverdig og demokratisk.

Ph.d-avhandlingen hennes, Sansernes bolig fra 2003, undersøker hvordan sanselig setter særskilte krav til arkitektur. Universell utforming blir ofte forbundet med bevegelseshemming, og Ryhls perspektiv bidrar til en bredere forståelse av begrepet.

I 2013 gav hun ut rapporten «Arkitekturen universelt utformet: en ny strategi», hvor hun har intervjuet arkitekter fra Norge og Danmark. De intervjuede arkitektenes kritikk av universell utforming i byggereglene er at de er begrensende, urealistiske og i for stor grad vektlegger fysiske barrierer.

Ryhl synes man bør undersøke om universell utforming kan fortolkes annerledes i arkitekturen, at man må flytte fokus fra å konsentrere seg om å få alle inn i rommet, til å sikre at alle kan bli i rommet fordi de sanselige kvaliteter i rommet er tilgjengelige.

Camilla er en av innlederne på konferansen Universell utforming - neste generasjon som avholdes i Bergen 11. mars 2015. Les mer om konferansen og meld deg på ved å trykke på bildet under

 Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen