Byggforskserien

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger.

 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse
Beskriver det generelle behovet for å orientere seg i bygninger, hvordan mennesker forstår sine omgivelser og hvordan orienterbarheten kan ivaretas i praksis.

220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede
Anvisningen omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger. Den tar for seg de grunnleggende prinsippene for hvordan slike bygninger kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne.

220.320 Universell utforming av utformede bygninger og utearealer
Anvisningen omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger. Den tar for seg de grunnleggende prinsippene for hvordan slike bygninger kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne.

220.330 Overfølsomhet og allergi
En orientering om hvordan astma, allergi og annen overfølsomhet kan henge sammen med inneklimaet. Det gir også råd om forholdsregler man bør ta ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold og ombygging av boliger for å sikre et godt inneklima.

220.335 Dimensjonering for rullestol
Gir grunnleggende mål for plassbehov i bygninger som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere.

323.101 Atkomst til arbeids og publikumsbygninger
Behandler atkomst og inngang til bygninger. Det gir funksjonskrav og anvisninger for planlegging og utforming av trapp, rampe, repos, inngangsdør og vindfang.

327.101 Skilting
Om fast montert skilting i og på bygninger og uteområder rundt bygninger. Tar opp generelle funksjonskrav til plassering, utforming og utførelse, samt skilttyper, symbolbruk mv.

330.114 Små boliger. 
Minimumsanbefalinger for dimensjonering, planløsning og arealdisponering av små boliger, med et på ca. 20–50 m2.

330.161 Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemning
Generelle retningslinjer for planlegging av boliger til voksne mennesker med psykisk utviklingshemning.

360.301 Belysning i boligen
Om belysning i boligen, både generelt og for hvert enkelt rom med forslag til hvilke krav en bør stille.

361.215 Sanitærutstyr og plassbehov
Om fast sanitærutstyr. Det viser størrelser og nødvendige betjeningsarealer for utstyr i vanlige sanitærrom.

361.216 Bade-, dusj- og toalettrom i boliger
Anbefalinger om størrelse på og innredning av baderom og toalettrom i boliger.

361.411 Kjøkken i bolig
Omhandler planløsning og innredning av kjøkken i boliger, både i nybygg og ved ombygging.

523.721 Trinnfritt inngangsparti i trehus
Behandler tekniske løsninger for trinnfritt inngangsparti i trehus med golv på grunnen eller med grunnmur og trebjelkelag.

751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning
Råd ved planlegging av personheiser i eksisterende boligbygninger. Det er lagt vekt på å vise løsninger som gir best mulig tilgjengelighet under de gitte forholdene.