Oslo 31. oktober - Bukvalitet i den tredje heimen

Start: 31. oktober 2017 08:30
Slutt: 31. oktober 2017 16:00
Sted: Oslo - Josefinesgate 34
Pris: Informasjon om pris på arkitektur.no
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2017 16:00

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamal. Mange skyv tanken på alderdomen sin framfor seg og tenkjer å ta det problemet når det kjem. Andre planlegg for dette ved å tilpasse bustaden sin, eller flytte til ein mindre leilegheit med alle funksjonar på ein plass, og heis.

Det vi veit, er at denne gruppa er like samansett som andre grupper. Kjenner vi godt nok til våre behov i alderdomen? Kva slags grep som gir oss det handlingsrommet vi ønskjer? Veit vi nok om det å bli gamal?

Blant foredragshaldarane er arkitekt Tina Therese Larsen, som blant anna vil kome med eksempel på tilpassingar i eigen heim.  

Målgruppe: Arkitektar, interiørarkitektar, planleggjarar og andre som er engasjert i dette temaet

Påmelding, program og utfyllande informasjon på arkitektur.no