Kva er bevegelseshemming?

Kva meiner vi med bevegelseshemmingar? Kva behov har personar som har bevegelseshemmingar?

 

Med bevegelseshemming meiner vi redusert evne til å bevege seg. Dette kan vere både permanent og for kortare tid. Til dømes på grunn av beinbrot eller plagar ved graviditet. Det kan vere på grunn av varige, medfødte fysiske forhold, alder, eller skadar.