Bergen: "Nye hjem eller gamle hjem?"

Start: 13. november 2019 10:00
Slutt: 13. november 2019 16:00
Sted: Scandic Bergen City
Pris: Kr. 600,-
Påmeldingsfrist: 11. november 2019 23:00

Husbanken vest inviterer til konferanse med tema planlegging av bustader for eldre.

God planlegging er viktig når kommunar og andre bustadaktørar skal tilretteleggje for ei god samfunnsutvikling. Korleis kan vi planlegge for å imøtekome behovet for å tilpasse dei eldre sine eigne heimar til nedsett funksjonsnivå, og korleis skal vi planleggje for nye bustader, sjukeheimsplassar og gode bumiljø? Med konferansen ønskjer Husbanken å gi inspirasjon og formidle kunnskap.

Vi vil ha fokus på behov, preferansar og mogelege løysingar.

Program

10.00 Velkommen, v/ Mabel Johansen, regiondirektør Husbanken vest

10.20 Eldres boligbehov og forventninger, v/ Trude Drevland, leiar av Rådet for et aldersvennlig samfunn

10.40 Eldres bosituasjon; hjemme, borte, uavgjort? v/ Janne Dahle-Melhus, avdelingsdirektør og fylkeslege ved Fylkesmannen i Rogaland

11.00 Pause

11.15 Hva vet vi om helsetilstand og funksjonsnivå for fremtidens eldre? v/ Bettina Husebø, dr. med. professor ved Universitetet i Bergen

12.00 Planlegge for bruk av eldre som ressurs, v/ Bjart Nygaard, GC Rieber fondene 

12.20 Lunsj

13.20 Kartlegging av behov for tilgjengelig bolig, v/ Gro Anita Trøan, rådmann i Eigersund kommune og Eli Sævareid, rådgivar i Eigersund kommune

13.40 Hva vil de eldre ha? Om boligetterspørsel, v/ Pål Huun Monsen, Eiendomsmegler MNEF, Eiendomsmegler Vest

14.00 Pause

14.20 Ambisiøs planlegging
- Et eldrevennlig Bergen – Seniorplan for Bergen kommune 2019-24, v/ Annette Kathinka Servan, folkehelserådgiver, seksjon for innovasjon, helse, barn og unge, Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg.
- Bo på landet i sentrum - Eksempel fra Kvednatunet i Haugesund, v/ Øystein Grønhaug, eiendomsutviklar og utbyggjar av Kvednatunet og Jan Ove Bjørheim, Sivilarkitekt MNAL i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

15.10 Nye hjem og gamle hjem fra mytefabrikken, v/ Tobba Therkildsen Sudmann, professor i folkehelse ved Høgskulen på Vestlandet

15.30 «Drømmehjemmet - et skråblikk fra Bjarte Hjelmeland»

15.50 Oppsummering

 

Vi tek atterhald om endringar i programmet