Bergen: Boligens betydning for barnefamilier og unge

Start: 05. april 2017 09:00
Slutt: 05. april 2017 16:30
Sted: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen
Pris: Gratis, men påmelding er bindende.
Påmeldingsfrist: 31. mars 2017 15:00

Husbanken inviterer til konferanse om boligplanlegging, boligfremskaffelse og bruk av Husbankens virkemidler.


Foto: Husbanken.

På årets konferanse tar vi utgangspunkt i boligens betydning for barn og unge. Husbanken skal forsterke innsatsen overfor barnefamilier. Hvordan kan kommunene bruke Husbankens økonomiske virkemidler enda bedre? Hvordan bidrar gode boligkvaliteter til et godt oppvekstmiljø? Hva sier forskningen om boligens betydning? Hva er de samfunnsøkonomiske gevinstene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansen.

Målgruppe: Kommuner og andre som jobber med Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

NB! Konferansen er gratis, men påmelding er bindende. Ved manglende fremmøte blir konferansekostnader (kr. 570,-) fakturert. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.

Foredrag

Barnefamiliers mulighet for kjøp av egen bolig
v/ Kim Astrup, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)

Startlån og tilskudd til etablering
v/ Lene Løken Vikøren, seniorrådgiver Husbanken vest

Boligens betydning for barn og unges oppvekst
v/ Hans Christian Sandlie, forsker ved NOVA

Oppvekstmiljøets betydning i et integreringsperspektiv
v/ Anne-Marit Presterud, leder ved Etat for inkludering i Bergen kommune

Betydningen av universell utforming og god boligkvalitet 
v/ Tina Therese Larsen, sivilarkitekt MNAL Husbanken vest

Tilskudd til tilpasning av bolig
v/ Monica Ketelsen, rådgiver Husbanken vest

Investeringstilskudd til omsorgsboliger for barn og unge 
v/ Frode Hovlandsdal, seniorrådgiver Husbanken vest

Presentasjon av Romstølen borettslag i Arendal
v/ Kjetel Vidar Kittelsen, leder av foreldregruppen og Tarjei Ravn, prosjektkoordinator/KHMS-leder i Arendal Eiendom KF

Program

Møteleder: May-Brit Nordås, Husbanken vest
Informasjonstorg med Husbanken om finansiering fra kl. 08.00 - 09.30

09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkommen
v/ Mabel Johansen, regiondirektør Husbanken vest

09.40 Barnefamiliers mulighet for kjøp av egen bolig
v/ Kim Astrup, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)

10.30 Startlån og tilskudd til etablering
v/ Lene Løken Vikøren, seniorrådgiver Husbanken vest

10.45 Spørsmål og kommentarer

11.00 Pause

11.15 Boligens betydning for barn og unges oppvekst
v/ Hans Christian Sandlie, forsker ved NOVA

12.00 Lunsj

12.45 Underholdningsinnslag
v/ Bergen kulturskole

13.00 Oppvekstmiljøets betydning i et integreringsperspektiv
v/ Anne-Marit Presterud, leder ved Etat for inkludering i Bergen kommune

13.30 Pause

13.45 Betydningen av universell utforming og god boligkvalitet
v/ Tina Therese Larsen, sivilarkitekt MNAL Husbanken vest

14.15 Tilskudd til tilpasning av bolig
v/ Monica Ketelsen, rådgiver Husbanken vest

14.30 Spørsmål og kommentarer

14.45 Pause

15.00 Investeringstilskudd til omsorgsboliger for barn og unge
v/ Frode Hovlandsdal, seniorrådgiver Husbanken vest

15.15 Presentasjon av Romstølen borettslag i Arendal
v/ Kjetel Vidar Kittelsen, leder av foreldregruppen og Tarjei Ravn, prosjektkoordinator/KHMS-leder i Arendal Eiendom KF

15.45 Informasjonstorg forts.
v/ Husbanken vest

16.30 Slutt