Bergen: Bærekraftig frokost - Klimatilpassing med god universell utforming

Start: 15. mars 2017 08:00
Slutt: 15. mars 2017 10:00
Sted: Kantinen, Bergen Rådhus
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 13. mars 2017 23:59

Velkommen til frokostmøte om klimatilpassing og universell utforming.

bilde av invitasjon til bærekraftig frokost om klimatilpassing og god universell utforming

Program

08.00 Frokost og kaffe

08.15 Velkommen

08.20 Klimarobuste boliger som oppfyller krav om universell utforming v/ Gunn Schmitthenner, sivilarkitekt MNAL og partner i Rak arkitektur AS

09.00 Pause

09.15 Bygningsmassen og klimaendringer v/ Anders-Johan Almås, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

09.50 Spørsmål og diskusjon

10.00 Slutt

Om foredragsholdere

Gunn Schmitthenner er sivilarkitekt MNAL og partner i Rak arkitektur AS, og vil presentere erfaringer fra prosjektet Kommunale boliger Træna som ble nominert til Arkitekturprisen 2015. Hun har bred erfaring med universell utforming og har blant annet utarbeidet flere kurs om universell utforming i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Schmitthenner deltok også i utarbeidelsen av Kompetanseplan for universell utforming i 2012, et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene og NAL.

Anders-Johan Almås har jobbet som rådgiver innen bygningsfysikk og energi, og har en doktorgrad innen klimatilpasning og bærekraftig oppgradering av bygninger. Han er seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.