Bergen: Bærekraftig frokost - Klimatilpassing. Hva er folk villige til å gjøre for å redde klimaet?

Start: 26. september 2018 08:00
Slutt: 26. september 2018 10:00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6. OBS! Dørene åpnes ikke før kl. 08:00. 
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. september 2018 16:00

Klimaet er i endring. Hva er vi villige til å gjøre for å påvirke dette? Hvilke individuelle valg har umiddelbar effekt - og hvilke tiltak må det politisk legge tilrette for, slik at samfunnet kan bidra effektivt ?

 Berekraftig frokost 2609 2018

Hvordan komme i mål med de nødvendige utslippskuttene? Dette hersker det mindre enighet om, og vi begynner å få ganske dårlig tid. Gapet mellom nåværende utslippsbaner og de vi må følge for å nå klimamålene, er fortsatt skremmende stort. Det finnes et betydelig, uutnyttet potensial i å redusere forbruksrelaterte klimagassutslipp. Spørsmålet er hva folk er villig til å gjøre for å redde klimaet og hvordan disse forbruksendringene kan utløses?

Dette har en gruppe europeiske forskere sett nærmere på i forskningsprosjektet HOPE. Karen Richardsen Moberg fra Vestlandsforsking presenterer funnene fra undersøkelsen som ble gjennomført i form av et Klimaspill blant husholdninger i Bergen (Norge), Umeå (Sverige), Mannheim (Tyskland) og Aix-en-Provence (Frankrike).

Filmregissør Sigbjørn Holte har dokumentert sitt forsøk på å gjennomføre forbruksendringene Klimaspillet pekte ut i NRK P3 dokumentaren ‘Skyldig, jeg?’. Han viser utdrag fra filmen, og forteller litt om erfaringene og tankene han gjorde seg omkring det å legge om forbruket og leve mer klimavennlig.

Hvordan kan forskere bidra til nødvendig omstilling for å møte klimautfordringene? Senter for klima og energiomstilling (CET) er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Bergen som skal bidra med ny kunnskap om dette, i samarbeid med aktører fra offentlig og privat sektor og andre samfunnsaktører. Kårstein Måseide (forskningskoordinator ved CET-senteret) vil presentere hvordan senteret jobber med dette – både senterets forskningsaktiviteter, men og senterets arbeid med en lav-karbon reisepolicy for egen virksomhet.

Program

 • 08:00 frokost
 • 08:15 Hva er folk villige til å gjøre for å redde klimaet?
  Karen Richardsen Moberg, Forsker, Vestlandsforsking
 • 08:50 Pause
 • 09:05 Hvordan var det å leve klimavennlig?
  Sigbjørn Holte, Regissør, Geelmuyden Kiese Norge & FENOMEN tv film & scene
 • 09:35 Hvordan kan forskere bidra til nødvendig omstilling for å møte klimautfordringene?
  Kårstein Måseide, forskningskoordinator ved CET-senteret
 • Slutt 10:00

Info om foredragsholdere

Karen Richardsen Moberg, Forsker, Vestlandsforsking
Sigbjørn Holte, Regissør, Geelmuyden Kiese Norge & FENOMEN tv film & scene
Kårstein Måseide, forskningskoordinator ved CET-senteret