Bergen: Bærekraftig frukost - frå nullutsleppsbygg til nullutsleppsbydelar

Start: 26. april 2017 08:00
Slutt: 26. april 2017 10:00
Sted: Bergen - Rådhuskantina
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. april 2017 12:00

Klimavennleg byggeri er i rivande utvikling. SINTEF Byggforsk vil presentere resultat frå det nasjonale forskingssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) og ambisjonane i det vidare arbeidet Zero Emisson Neigbourhoods (ZEN).

Meir informasjon om ZEB finn du på: http://www.zeb.no/index.php/en/ 

Informasjon om foredragshaldarar

  • Åse Lekang Sørensen, forskar innan Energi og Miljø, SINTEF Byggforsk (Oslo)
  • Kari Sørnes, forskar innan Energi og Miljø, SINTEF Byggforsk (Bergen)

Foredrag