Bergen: Bærekraftig frokost - Universell utforming i et medborgerskaps­perspektiv

Start: 14. november 2018 08:00
Slutt: 14. november 2018 10:00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6. OBS! Dørene åpnes ikke før kl. 08:00.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 12. november 2018 23:59

Hvordan kan man legge til rette for likeverd og mangfold i fellesskapets utforming? Dette er viktige spørsmål i diskusjoner om stedsutforming for både myndigheter og private utbyggere.

Berekraftig frokost 14 november 2018

Program

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv v/ Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole
  • 09.00 Pause
  • 09.15 Universell utforming i et medborgerskapsperspektiv forts. v/ Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole
  • 10.00 Slutt

Om foredragsholderen

Inger Marie Lid, PhD, er professor ved VID Vitenskapelige høyskole og leder for forskningsgruppen Medborgerskap. Hun er en ressursperson innen likeverd, universell utforming og medborgerskap. Lid er opptatt av å utfordre synet på funksjonshemming og «fremmedhet» i norsk sosial- og kulturell sammenheng.