Bergen: Bærekraftig frokost - Hvor mye CO2-utslipp har Bergen råd til?

Start: 27. mars 2019 08:00
Slutt: 27. mars 2019 10:00
Sted: NB! Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Olav H. Hauge
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 25. mars 2019 23:59

I Paris 2015 ble verden enig om at det er et pressende behov for å takle klimaendringene. Verdens CO2 -utslipp må reduseres dramatisk, men hvordan vil dette se ut i Norge og spesielt her i Bergen? Hvordan kan kommunene og regionen rette inn sine klimastrategier for å møte Parisavtalens forpliktelser? Er målene vi har satt lokalt ambisiøse nok?

Berekraftig frokost 27 mars 2019ver3

Klimabudsjett er et tiltak Bergen har tatt i bruk for å nå klimamålene. Et vanlig budsjett har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes. På samme måte viser et klimabudsjett en øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut.

Program

08.00 Frokost

08.15 Karbonbudsjett som et vitenskapelig grunnlag for lokale klimatilpasningsplaner
v/ Jesse Schrage, stipendiat ved CET og Universitet i Bergen

08.30 Lokale klimabudsjetter
v/ Tale Halsør, Hordaland fylkeskommune og Are Børjesson, Bergen Kommune

08.50 Pause

09.00 Oslo kommunes arbeid med klimagassutslipp

09.15 Universitets klimaregnskap
v/Christian Solli miljørådgiver, NTNU

09.30 Panelsamtale om lokale tiltak
v/ Anne-Kathrine Torvund fra Klimapartnere Vestland og Betina Haveland fra Emisoft. Brooke Wilkerson, stipendiat på CET og Universitet i Bergen, leder panelsamtalen.

10.00 Slutt

Foredragsholdere og foredrag

Jesse Schrage, stipendiat på Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitet i Bergen, skriver sin PhD om klimabudsjetter. Han vil introdusere begrepet karbonbudsjett som et vitenskapelig grunnlag for lokale klimatilpasningsplaner. Videre vil han vise hvordan en reduksjon av klimagassutslipp i tråd med globale forpliktelser kan se ut i Bergen. 
From Paris to Bergen

Tale Halsør fra Hordaland Fylkeskommune og Are Børjesson fra Bergen kommune presenterer hvordan de jobber med klimabudsjettering. 
Klimabudsjett

Miljørådgiver Christian Solli presenterer hvordan NTNU benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. 
NTNU Klimafotavtrykk

Oslo Kommune har satt et ambisiøst mål om 95% reduksjon av klimagassutslipp i 2030. 2017 var det første året med et eget klimabudsjett for Oslo kommune. Både utarbeidelsen og den påfølgende bruken av klimabudsjettet som kommunalt styringsverktøy har vært nybrottsarbeid. Klimabudsjettet for 2019 er det tredje i rekken.

Panelsamtale: Er målene vi har satt lokalt ambisiøs nok? Og hvordan jobber de ulike sektorene?

Anne-Kathrine Torvund fra Klimapartnere, som er et regionalt nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling.
Betina Haveland fra Emisoft jobber med å synliggjøre organisasjonens miljøpåvirkning og har blant annet Universitet i Bergen som kunde.

Brooke Wilkerson, stipendiat på CET og Universitet i Bergen, leder panelsamtalen.