Bergen 18.oktober - Bærekraftig frokost: Fossilfri bygge- og anleggsplass?

Start: 18. oktober 2017 08:00
Slutt: 18. oktober 2017 10:00
Sted: Bergen - Kantinen i Bergen Rådhus. NB! Kommunen har innført sikkerhetskrav. Det betyr at bare påmeldte deltakere slipper inn i kantinen. Dørene stenges kl. 08.15.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. oktober 2017 12:00

Klimagassutslipp fra bygg har vært i fokus noen år, men også aktivitetene på byggeplassen og transport til og fra er viktige for å nå klimamålene.

En rekke offentlige utbyggere stiller nå krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Prosjekter med fossilfrie byggeplasser vil bli presentert.

- Man kan for eksempel redusere klimagassutslipp på materialsiden, på transport og masseflytting og på teknologi i maskinparken. Også på driftsiden er det mange ulike kjøretøy og maskiner som kan erstattes med fossilfrie.

Brekraftig frokost 18102017

Program og foredrag

 Oslo - Fossilfrie maskiner 
I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet 30 prosent av byens transportrelaterte utslipp. Nye Jordal Amfi skal bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen. I prosjektet «Fossilfrie maskiner» er tanken å gjøre det lettere for kommunal sektor å erstatte tradisjonelle kjøretøy og maskiner med fossilfrie. Østfold fylkeskommune har fått tilskudd fra Klimasats-ordningen for å tilby fossilfrie alternativ i seks fylker rundt Oslofjorden. På den måten skal kunnskapen om fossilfire alternativ øke og barrierene mot å ta i bruk slik alternativ bli redusert. NCC vil fortelle om sine erfaringer fra entreprenørsiden i dette prosjektet

Bergen - Grønnere bybanebygging
Bybanen Utbygging AS ser nærmere på hvordan de kan gjøre bybaneutbyggingen «grønnere». Prosjektet har fått klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet. Det er også del av Klimaplan for Hordaland sitt handlingsprogram. Her har de sett nærmere på utslipp knyttet til utvalgte innsatsfaktorer for det siste byggetrinnet, samt utført en kost/nytte analyse av ulike parametere. 

Statsbygg region vest har en omfattende eiendomsportefølje og ønsker å være en pådriver for fossilfrie byggeplasser i vest. Selskapet samarbeider med nettverket Klimapartnere for få fortgang i, samt flere aktører med på denne utviklingen  i Hordaland.